Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Warszawa, 21–23 września 2017

Warszawa, 21–23 września 2017