Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Podziękowanie dla partnerów NKT, jego mecenasa i sponsorów

Zespół KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości z przewodniczącym bp Tadeuszem Bronakowskim wyraża ogromną wdzieczność dla partnerów Narodowego Kongresu Trzeźwości, a mianowicie dla Fundacji "Signum Magnum", Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzięki ich zaangażowaniu udało się przeprowadzić wspaniały, profesjonalny trzydniowy Kongres, w którym wzięło udział około 1500 delegatów z całej Polski, gości i przedstawicieli władz państwowych i samorządowych.

Serdeczne podziękowanie Zespół kieruje do firmy ENERGA SA za to, że stała się mecenasem tego wielkiego wydarzenia. ENERGA SA jako fundator Fundacji CSR podejmuje wiele działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, dla dobra społeczności, w których prowadzi swoją działalność. Jest to jej wielki wkład w promoocję trzeźwego, wolnego od uzależnień stylu życia oraz promocję pozytywnej zmiany świadomości społecznej.

Wyrazy wielkiej wdzięczności składamy wszystkim szlachetnym sponsorom, którzy wykazali szczególną troskę o sprawę trzeźwości naszego Narodu. A zatem dziękujemy Lasom Państwowym, a zwłaszcza Nadleśnictwu Łomża, Nadleśnictwu Parciaki, Nadleśnictwu Garwolin, Mlekowicie, JBB Bałdyga i PHU Kurpiewski.

Dzieło Narodowego Kongresu Trzeźwości bez zrozumienia i ofiarności tych instytucji i osób prywatnych nie mogłoby się odbyć.

query_builder 2017-09-26
Podziękowanie dla partnerów NKT, jego mecenasa i sponsorów

Zobacz także: