Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Książka Bp Tadeusza Bronakowskiego dla uczestników Kongresu

Wszyscy uczestnicy trzydniowych Centralnych Uroczystości Narodowego Kongresu Trzeźwości na UKSW w Warszawie otrzymali wiele pomocy, które będą mogli wykorzystać w swojej dalszej pracy na rzecz trzeźwości Na szczególne podkreślenie zasługuje wspaniała pozycja książkowa wydana przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie pod tytułem „Ku trzeźwości Narodu”.  Jej autorem jest bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości.

W słowie od Wydawcy p. Artur Pozorek Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej napisał, że w tekstach książki „obecna jest diagnoza niewystarczającej aktywności wielu podmiotów w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom" i życzył, aby ich lekturze towarzyszyła "pogłębiona refleksja i poszukiwanie odpowiedzi na pytania o skuteczne, nowoczesne formy działań profilaktycznych”. 

query_builder 2017-09-25
Książka Bp Tadeusza Bronakowskiego dla uczestników Kongresu

Zobacz także: