Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Drugi dzień Pielgrzymki AT na Jasną Górę. Homilia bpa T. Bronakowskiego

Jesteśmy posłani w pokoju Chrystusa, aby budować trzeźwą i wolną Polskę

Jesteśmy przy Tobie, pamiętamy i czuwamy! Posłani – trzeźwi – wolni!

Pierwszy dzień Pielgrzymki AT na Jasną Górę

Czerwcowa Pielgrzymka AT na Jasna Górę

Najnowsze


Wiadomości lokalne