Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Apostolstwo Trzeźwości i Osób Uzależnionych na Jasnej Górze

40. Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolstwa Trzeźwości na Jasną Górę

Apostoł Trzeźwości 2021 VADEMECUM

Apostoł Trzeźwości 2021 pdf

Zmarł ks. kan. Piotr Świtajski, Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości

Narodowy Program Trzeźwości

Najnowsze