Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

I Kongres Trzeźwości Ziem Zachodnich - komunikat

Jesienna Sesja AT 2019

Program Jesiennej Sesji Apostolstwa Trzeźwości i Kongresu Trzeźwości Ziem Zachodnich Polski

Narodowy Program Trzeźwości

Najnowsze