Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Zmartwychwstanie Pańskie 2021

"Żal mi tego ludu". Początki działalności trzeźwościowej ks. Jana Kapicy

Apostoł Trzeźwości 2021 VADEMECUM

54 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu - wypowiedź Bpa T. Bronakowskiego

Apostoł Trzeźwości 2021 pdf

Narodowy Program Trzeźwości

Najnowsze