Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Moc modlitwy

Pan Jezus powiedział:

„Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15, 5b)

Dlatego w tym miejscu proponujemy różne formy włączenia się do modlitwy, abyśmy tworzyli wspólnotę i w jedności wołali do Boga w ważnych dla Narodu sprawach.


Skrzynka intencji (Tutaj możesz prosić o modlitwę)