Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Dar abstynencji - „Kocham, nie piję”

Zadeklarowanie podjęcia abstynencji na jakiś okres lub na całe życie jest aktem miłości bliźniego. Jest dawaniem świadectwa i ochroną siebie samego przed ewentualnym nadużyciem alkoholu. Abstynencję od alkoholu można podjąć w konkretnej intencji, np.: kogoś nadużywającego alkoholu.