Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Drugi dzień Pielgrzymki Apostolstwa Trzeźwości na Jasną Górę

W niedzielę 16 czerwca br. o godz. 7.30 uczestnicy 43. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Apostolstwa Trzeźwości rozpoczęli Drogę Krzyżową na Jasnogórskich Wałach.

query_builder 2024-06-18
Drugi dzień Pielgrzymki Apostolstwa Trzeźwości na Jasną Górę

Prowadzili ją duszpasterze diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, a śpiewy przygotowała wspólnota KWC z Dębicy. Pielgrzymi rozważając poszczególne stacje męki i śmierci Zbawiciela prosili, „byśmy trzeźwo i z uwagą zdołali stawić czoła siłom zła” (kard. J. Ratzinger).
Naszą pielgrzymkę zakończyła Msza święta w Kaplicy Cudownego Obrazu o godz. 9.30. Przewodniczył jej i homilię wygłosił bp Tadeusz Bronakowski, a transmisję przeprowadziła Telewizja TRWAM. W homilii Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych przypomniał słowa bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego: „Trzeźwość jej polską racją stanu”. I wyjaśnił: „Te słowa są hasłem całego roku pracy w naszym apostolstwie. One uświadamiają nam, że troska o trzeźwość narodu jest troską o jej wolność, jest troską o jej pomyślną teraźniejszość i przyszłość. Nietrzeźwość jest tym, co osłabia Ojczyznę. Co odbiera jej żywotność i rozwój. Nietrzeźwość jest tym, co niszczy wierność chrześcijańskim korzeniom polskiego narodu. Pod tym względem mamy tak wiele do naprawy!”.
Następnie bp Bronakowski przedstawił trudną sytuację w naszej Ojczyźnie pod względem problemów alkoholowych. Mówił: „Eksperci alarmują, że alkoholizm dotyka niemal jednego miliona Polaków, a kolejne kilka milionów ma problem alkoholowy, to znaczy pije w sposób nadmierny, w sposób szkodliwy. Polska zajmuje drugie miejsce w Unii pod względem zgonów z powodu zaburzeń spowodowanych spożyciem alkoholu. Koszty społeczno-ekonomiczne wynikające z tych problemów, szacowane są na ogromną kwotę ponad 93 mld zł. Jesteśmy w światowej czołówce pod względem dostępności alkoholu. Jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych powinien przypadać na co najmniej 1000 osób. W Polsce przypada na 273 osoby. A jakże wielkie zagrożenie, zwłaszcza dla młodego pokolenia, stanowi reklama alkoholu! Ona  pcha dzieci i młodzież w przepaść zniewolenia, z której tak często nie potrafią się już wydostać. To tylko niektóre dane świadczące o powadze problemu w naszej Ojczyźnie. Tak naprawdę te liczby nie są bezwzględnie potrzebne, aby zrozumieć, że konieczne są natychmiastowe działania. Że konieczna jest przede wszystkim ochrona dzieci i młodzieży przed uzależnieniami. Że konieczna jest naprawa Rzeczpospolitej, tak aby była trzeźwa. Wystarczy wyciągnąć wnioski z dramatów, których jesteśmy świadkami. Z przemocy popełnionej w stanie nietrzeźwości, z wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych uczestników ruchu, z rozbitych rodzin, z poważnych chorób, których przyczyną jest spożywanie alkoholu, ze zmarnowanych szans edukacyjnych i zawodowych, z zerwanych więzi z bliskimi, więzi z Bogiem i Kościołem, z utratą sensu życia przez tak wielu rodaków”.
Dziękujemy Bogu za wszelkie łaski, których nam udzielił przez wstawiennictwo Maryi, Królowej Polski, w tym błogosławionym czasie naszej dorocznej Pielgrzymki.

Zobacz także: