Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Narodowa Pielgrzymka

Na Jasnej Górze 17 czerwca 2017 r. o godz. 17.00 rozpoczynamy modlitwę i pokutę w intencji duchowej wolności Polaków. Będziemy przepraszać Boga za grzechy pijaństwa i inne grzechy nałogowe oraz prosić o łaskę uwolnienia od nałogów wielu braci i sióstr, o ich uzdrowienie i przemianę. Całonocna adoracja będzie więc modlitwą przebłagania za grzechy, modlitwą uwielbienia i zarazem pokutą, aby w rodzinach i w Polsce nastąpiła przemiana.