Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Narodowa Pielgrzymka na Jasną Górę

17–18 czerwca 2017 r. w roku Narodowego Kongresu Trzeźwości odbędzie się 36. Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolstwa Trzeźwości na Jasną Górę.

query_builder 2017-06-07
Narodowa Pielgrzymka na Jasną Górę

36. Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolstwa Trzeźwości na Jasną Górę

w roku Narodowego Kongresu Trzeźwości

17–18 czerwca 2017 r.


WOLNI W CHRYSTUSIE

Modlimy się o wolność od nałogów, o przemianę, uzdrowienie rodzin i wszystkich uzależnionych.

SOBOTA, 17 czerwca 2017 r.
DZIEŃ PRZEMIANY SERC
Szczyt Jasnogórski

16.30 Zawiązanie wspólnoty, modlitwa i przywitanie pielgrzymów.
17.00 Prezentacja diecezji polskich i polonijnych wraz z ich pielgrzymami.
17.30 Świadectwa wyzwolenia i uzdrowienia, prezentacje dzieł trzeźwościowych.
18.00 Msza św., wręczenie statuetek św. Jana Chrzciciela.
20.00 Konferencja ks. dr Marka Dziewieckiego - "Jak kochać osoby uzależnione, by odzyskały wolność?".
20.30 Koronka do Miłosierdzia. Występy zespołów muzyczno-wokalnych.
21.00 Apel Jasnogórski (uczestnictwo przed Szczytem Jasnogórskim).
Po Apelu Jasnogórskim występy zespołów muzyczno-wokalnych.
22.00-5.00 Całonocne czuwanie przed Najświętszym Sakramentem w Bazylice Jasnogórskiej – o uwolnienie od grzesznych zniewoleń dla wszystkich Polaków, o pokój i miłość w rodzinach.

NIEDZIELA, 18 czerwca 2017 r.
KU TRZEŹWOŚCI NARODU
Szczyt Jasnogórski

8.00 Droga Krzyżowa.
9.30 Konferencje: 1) Ks. dr Marek Dziewiecki: "Trzeźwość fundamentem życia chrześcijańskiego"; 2) Ks. dr hab. Grzegorz Polok: "Droga do wolności". Występy zespołów.
11.00 Uroczysta Msza św. pielgrzymkowa – przewodniczy Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski Abp Wojciech Polak i wręcza listy z przesłaniem kongresowym i medale pamiątkowe Diecezjalnym Duszpasterzom Trzeźwości, Zakonnym Referentom Trzeźwości.
Przekazanie Sztandaru. Metropolia Gdańska przekazuje sztandar Metropolii Warszawskiej.
Akt oddania się Maryi, Królowej Polski.

Zaproszeni:

Diecezje wraz z duszpasterzami trzeźwości, wspólnoty życia konsekrowanego, Referenci Trzeźwości, politycy, rządzący, urzędnicy samorządowi, organizacje pozarządowe, rodziny, Anonimowi Alkoholicy, uzdrowieni przez Boga z nałogów i rodziny cierpiące z powodu pijaństwa i alkoholizmu, wszyscy ludzie dobrej woli.

Zobacz także: