Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

V Kongres Trzeźwości na Podhalu

Organizacje i stowarzyszenia

Zaproszenie do udziału w V Kongresie Trzeźwości na Podhalu
Ludźmierz/Nowy Targ, 18-19 maja 2018 r.
Niespełna trzydzieści lat temu, 27-28 maja 1988 roku w gościnnych progach Domu Podhalan w Ludźmierzu doszło do bezprecedensowego jak na owe czasy wydarzenia – Pierwszego Ogólnopolskiego Kongresu Trzeźwości na Podhalu. Współorganizatorami tego spotkania była grupa inicjatywna, wywodząca się ze środowisk trzeźwościowych Nowego Targu, jak również Związek Podhalan i zespół realizatorów programu „Ludzie pomagający ludziom z problemami alkoholowymi” z Warszawy. Wśród prelegentów można było posłuchać takich znakomitości jak: Jerzy Mellibruda, Anna Dodziuk, Maria Król-Fijewska, Wanda Sztander, Bogdan Białek i Ewa Woydyłło. Cudowną regionalną oprawę dały zespoły Związku Podhalan, a homilię inauguracyjną wygłosił podczas mszy świętej w Sanktuarium Gaździny Podhala niezapomniany ks. prof. Józef Tischner. W kolejnych kongresach brali udział m.in. dr Bohdan Woronowicz czy prof. Krzysztof Wojcieszek, oraz szeroka reprezentacja uznanych autorytetów w dziedzinie problemów uzależnień i innych zagrożeń dla wolności człowieka.
Ponieważ w maju 2018 roku mija trzydziesta rocznica pierwszego Kongresu Trzeźwości, osoby i organizacje, będące współorganizatorami wcześniejszych Kongresów podjęły inicjatywę ponownego spotkania się na Podhalu. Rolę głównego organizatora przyjął na siebie Ludźmierski Oddział Związku Podhalan, wsparty przez Podhalańską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Targu. Kongres został pomyślany jako kontynuacja ogólnopolskiej inicjatywy, jaką we wrześniu 2017 roku był Narodowy Kongres Trzeźwości na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Dla tej regionalnej inicjatywy pozyskano grono wybitnych wykładowców, jak też wiele osób żywotnie zainteresowanych tematyką trzeźwościową. Wierzymy, że dzięki temu uczestnicy tego wyjątkowego wydarzenia zostaną zainspirowani do dalszych działań w tych obszarach, a w trakcie trwania kongresu uda się stworzyć jak najszersze forum wymiany doświadczeń w tej dziedzinie.
A oto proponowany program V Kongresu:
Piątek, 18 maja 2018 r.
Sanktuarium w Ludźmierzu godz. 10,00 Msza święta inauguracyjna na rozpoczęcie Kongresu z homilią ks. biskupa Tadeusza Bronakowskiego, Przewodniczącego Zespołu KEP ds. Trzeźwości
Aula Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Nowy Targ, ul. Kokoszków 71
Od 10,00 - Rejestracja
Godz. 12,00 - Oficjalne otwarcie V Kongresu
12,30 Wykład inauguracyjny - prof. Krzysztof Wojcieszek „Po co nam Narodowy Program Trzeźwości?
13,30-14,30 lunch
14,30 Wykład 1 – dr med. Bohdan Woronowicz – "Problemy osobiste i społeczne jako efekt uzależnień"
15,15 Wykład 2 – „Wsparcie osób z rodzin dysfunkcyjnych” – Ks. prof. dr hab. Grzegorz Polok, Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
16,00 – 16,20 Przerwa kawowa
16,20-16,50 Wykład 3 – Anna Dodziuk – „Trzeźwienie jako droga życiowa”.
16,50- 17,20 Wykład 4 – Paweł Krzysztofiak – dyrektor Biura Służby Krajowej Wspólnoty Anonimowych Alkoholików w Polsce – „Jak Wspólnota AA współpracuje z innymi”
17,20-17,30 informacje kongresowe 18,00 kolacja
Ludźmierz, Dom Podhalański
19,00-22,00 – posiady trzeźwościowe (otwarty mityng AA/dzielenie się doświadczeniami przez uczestników kongresu)
Sobota, 19 maja 2018 r.
PPWSZ Nowy Targ
10,00 - Wykład wprowadzający w część warsztatową/panele dyskusyjne – mgr Marta Mordarska - Nakreślenie aktualnej mapy problemów w działalności trzeźwościowej w województwie Małopolskim
10,45-13,30 - zajęcia w grupach problemowych:
Grupa 1 – samorządowcy, przedstawiciele Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownicy OPS, PCPR;
Grupa 2 – pracownicy służby zdrowia, lecznictwa uzależnień, lekarze rodzinni, pielęgniarki środowiskowe;
Grupa 3 – kuratorzy sądowi, policja – prewencja, dzielnicowi, straż miejska;
Grupa 4 – nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, księża, katecheci, rodzice;
Grupa 5 – przedstawiciele wspólnot i stowarzyszeń trzeźwościowych, bractw, klubów abstynenta, duszpasterstw, Krucjaty Wyzwolenia Człowieka;
13,30 Lunch
14,30 – 15,00 - Zreferowanie przez poszczególnych reprezentantów grup warsztatowych efektów wspólnej pracy
15,00 – 15,30 przerwa kawowa
15,30 - 17,00 – Panel dyskusyjny - zaproszeni goście, eksperci
17,00 - 17,30 – Podsumowanie i zakończenie merytorycznej części kongresu.
Dom Podhalański w Ludźmierzu
19,00-22,00 – Posiady góralskie, część integracyjna (watra, kiełbaski, kapela góralska).
Udział w Kongresie jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają pakiet materiałów kongresowych. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie imienne udziału na adres e-mail: kongrespodhale@onet.pl
Poza imieniem i nazwiskiem uczestnika, prosilibyśmy o wpisanie instytucji, która go deleguje, a w wypadku osób indywidualnych czy członków wspólnot, adnotację o przynależności do danej organizacji, wspólnoty czy stowarzyszenia. Zgłoszenia prosimy nadsyłać najpóźniej do 30 kwietnia b.r.

autor:

query_builder 18 maja 2018 | 10,00
V Kongres Trzeźwości na Podhalu

Miejsce wydarzenia: Nowy Targ i Ludźmierz

kongrespodhale@onet.pl

Zobacz także: