Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Tworzenie lokalnych grup wsparcia przygotowań Narodowego Kongresu Trzeźwości

Diecezje w Polsce

Tworzenie lokalnych grup wsparcia przygotowań
Narodowego Kongresu Trzeźwości

W dniach od 17 do 19 marca w Ośrodku Kolonijnym w Długim, gm. Strzelce Krajeńskie odbyły się Rekolekcje Męskej Grupy Modlitw za Ojczyznę z terenu Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej (głównie z Gorzowa Wielkopolskiego). Wzięło w nich udział 40 mężczyzn (duchownych i świeckich), którzy od kilku lat modlą się o duchowe i moralne odrodzenie Ojczyzny.
Rekolekcjom przewodniczył ks. dr Henryk Nowik z Zielonej Góry, który, w oparciu o naukę społeczną Kościoła, ukazał podstawy wszelkiej działalności na rzecz odnowy duchowej i moralnej współczesnego społeczeństwa.
Specjalnym gościem uczestników rekolekcji była Pani redaktor Dorota Kania z Warszawy, która omówiła przeszkody na drodze odrodzenia moralnego i duchowego w Polsce.
W trakcie dyskusji uczestnicy rekolekcji zajęli następujące stanowisko:
- jedną z głównych przyczyn upadku moralnego (nieodpowiedzialności, niedojrzałości, „luzu” obyczajowego) jest pijaństwo spowodowane łatwą dostępnością alkoholu;
- ewangelizacja w Polsce będzie nieskuteczna jeśli nie ograniczy się pijaństwa (por. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki);
- Państwo Polskie, samorządy, rodziny, szkoły, Kościół – nie radza sobie z powszechnym pijaństwem;
- ograniczenie spożycia alkoholu domaga się wspólnej pracy państwa, samorzadu, rodziny i Kościoła;
- od czasu ostatnich wyborów do parlamentu w 2015 roku pojawiła się szansa na wspólne skuteczne działania zmniejszajace spożycie alkoholu;
- mężczyźni z grupy modlitw za Ojczyznę, włączą się w przygotowania do Narodowego Kongresu Trzeźwości, który jest dziełem Konferencji Episkopatu Polski, pod przewodnictwem wykonawczym ks. Biskupa dra Tadeusza Bronakowskiego;
- wezmą udział w Narodowej Pielgrzymce Trzeźwości na Jasną Górę, w dniach 17-18 czerwca 2017r.;
- rozpowszechnią informacje o Kongresie w parafiach i miejscach swojego zamieszkania.

autor: bratkrystyn

query_builder |
Tworzenie lokalnych grup wsparcia przygotowań Narodowego Kongresu Trzeźwości

Miejsce wydarzenia: Długie, 66-500 Strzelce Krajeńskie

ks. Henryk Grządko, tel. 600857105

Zobacz także: