Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Spotkanie w Licheniu

Diecezje w Polsce

Diecezja Legnicka w trosce o Narodowy Kongres Trzeźwości

Dla usprawnienia zaangażowania duszpasterstwa trzeźwości Diecezji Legnickiej na rzecz Narodowego Kongresu Trzeźwości J.E. Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski powołał do istnienia z dniem 10 kwietnia 2017 r., na wniosek diecezjalnego duszpasterza trzeźwości, Diecezjalny Komitet Organizacyjny Narodowego Kongresu Trzeźwości. W skład Komitetu weszły 22 osoby: diecezjalny duszpasterz trzeźwości ks. Bronisław Piśnicki, jako przewodniczący, jego zastępcy: O. Paweł Tarnowski OFM i ks. Robert Rynkiewicz oraz jako członkowie: przedstawiciele Diecezjalnego Zespołu Apostolstwa Trzeźwości, a także wolontariusze działający w Diecezjalnym Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie z siedzibą w Krzeszowie, diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej Łaskawej.

W dniach od 21 do 23 kwietnia 2017 r. odbyło się w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu spotkanie formacyjno-szkoleniowe z myślą i o całym Zespole Apostolstwa Trzeźwości Diecezji Legnickiej, ale szczególnie z myślą o Diecezjalnym Komitecie Organizacyjnym Narodowego Kongresu Trzeźwości. Prowadzili je ks. Bronisław Piśnicki i O. Paweł Tarnowski OFM.

W ramach spotkania m.in. została odprawiona w sobotę 22 kwietnia uroczysta Msza św. w intencji Narodowego Kongresu Trzeźwości w Bazylice Licheńskiej, w kaplicy pw. Św. Stanisława Papczyńskiego. W czasie tej Mszy św. oficjalnie zostały wręczone nominacje Biskupa Legnickiego członkom Diecezjalnego Komitetu Organizacyjnego NKT.

Ojciec Paweł Tarnowski OFM – duszpasterz i socjoterapeuta, przeprowadził w czasie tego trzydniowego spotkania trzy sesje warsztatów szkoleniowych pogłębiających umiejętność służenia pomocą osobom uzależnionym i ich rodzinom, a także umiejętność zaangażowania na rzecz trzeźwości naszego społeczeństwa. W sobotę, 20.04.17, w Licheńskim Centrum Pomocy Rodzinie, na spotkaniu prowadzonym przez dyrektora księdza Roberta Krzywickiego MIC, była okazja do wzajemnej wymiany doświadczeń. Natomiast podczas obrad, już we własnym gronie, ustalaliśmy jak dalej praktycznie angażować się na rzecz Narodowego Kongresu Trzeźwości w naszej diecezji, a dokładnie w siedmiu regionach, które utworzyliśmy przed laty w diecezji. Podczas tych obrad kierowaliśmy się wytycznymi jakie zostały nakreślone Diecezjalnemu Komitetowi Organizacyjnemu NKT.

Oto one:
- upowszechnianie idei Narodowego Kongresu Trzeźwości,
- inicjowanie spotkań modlitewnych i formacyjnych w lokalnych środowiskach
(parafie, ruchy, stowarzyszenia i inne),
- angażowanie przedstawicieli lokalnych władz samorządowych,
- nawiązywanie kontaktów z mediami w celu promowania idei Narodowego Kongresu Trzeźwości.

W tym samym dniu, w sobotę, późno po południu, została też odprawiona w Lasku Grąblińskim Droga Krzyżowa w intencji Narodowego Kongresu Trzeźwości. Natomiast w trzecim dniu naszego pobytu w Licheniu, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, w kościele Sióstr Anuncjatek w Lasku Grąblińskim, podczas nabożeństwa przed Najświętszym Sakramentem, nastąpiło uroczyste zawierzenie i Diecezjalnego Komitetu Organizacyjnego NKT i całej naszej wspólnoty Diecezjalnego Apostolstwa Trzeźwości Miłosierdziu Bożemu. Zwieńczeniem naszego pracowitego, ale i owocnego pobytu w Licheniu, był udział w Licheńskiej Bazylice w uroczystej Eucharystii Święta Miłosierdzia Bożego, o godz. 12.00.

Umocnieni duchowo, z ufnością i nadzieją w sercu, wracaliśmy z Lichenia, by realizować w naszej diecezji misję nałożoną nam przez Pana .

autor: doatlegnica

query_builder | 10 kwiecień 2017
Spotkanie w Licheniu

Miejsce wydarzenia: Licheń

Ireneusz Krukowski-Zdanowicz
bokaserw@poczta.onet.pl
tel.504 224 245

Zobacz także: