Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Sesja "W sidłach uzależnienia i jakie z tego wyjście? "

Diecezje w Polsce

Krucjata Wyzwolenia Człowieka
w Parafii Św. Jadwigi w Dębicy
zaprasza na
sesję realizowaną w systemie hybrydowym
poświęconą problematyce
uzależnień i zniewoleń

W SIDŁACH UZALEŻNIENIA
I JAKIE Z TEGO WYJŚCIE?

Link do sesji.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDhmZWM1ZDQtMzM0Yi00YThjLTkzMzUtNTMyYjZjZGE4Njc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c99573-2150-4219-b33c-1509c92bd032%22%2c%22Oid%22%3a%224fa0c488-435b-4894-b528-293336fc6cdf%22%7d

Uwaga:
Link będzie aktywny dopiero na pół godziny przed planowanym spotkaniem.
Można wcześniej próbować logować się do aplikacji i ją instalować.

autor:

query_builder 29 listopada 2021 | 16

Miejsce wydarzenia: Dębica oraz w internecie

parafia.jadwiga@o2.pl

Zobacz także: