Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Powołanie Komitetu Organizacyjnego Narodowego Kongresu Trzeźwości Diecezji Zielonogórsko Gorzowskiej

Diecezje w Polsce

Powołanie Komitetu Organizacyjnego Narodowego Kongresu Trzeźwości Diecezji Zielonogórsko Gorzowskiej

12 marca br. w Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie (Diecezja Zielonogórsko – Gorzowska), na apel Księdza Biskupa Diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego, powołano do istnienia Komitet Organizacyjny Narodowego Kongresu Trzeźwości (NKT) Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej z siedzibą w Gorzowie Wlkp., przy ul. Słonecznej 63. Spotkanie organizacyjne poprzedziła uroczysta Msza Św. w intencji NKT. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. Henryk Grządko – diecezjalny duszpasterz ds. trzeźwości.
W spotkaniu wzięło udział 120 liderów Ruchu Trzeźwości, duchownych i świeckich, którzy, od wielu lat, na co dzień pracują dla trzeźwości w Diecezji.
Najdonioślejszą chwilą spotkania było wręczenie dokumentów powołania do Diecezjalnego Komitetu Organizacyjnego NKT zaproszonym liderom ruchu trzeźwości. Osoby, które przyjęły pisemne akty powołania zdecydowały się, w łączności z diecezjalnym duszpasterzem trzeźwości, wziąć na siebie trud organizowania NKT i współodpowiedzialność za Kongres w swojej parafii i w rejonie swojego zamieszkania.
Zadaniem członków Diecezjalnego Komitetu Organizacyjnego jest:
– współpraca z parafiami na rzecz NKT w Diecezji;
– inicjowanie spotkań modlitewnych i formacyjnych;
– inicjowanie powstawania lokalnych komitetów NKT;
– angażowanie przedstawicieli lokalnych władz;
– upowszechnianie idei NKT; ukazywanie prawdy o przyczynach i skutkach pijaństwa;
– ukazywanie skutecznego przeciwdziałania pijaństwu.
Do obsługi przygotowań powołano Sekretariat, którego kierownikiem został p. Janusz Łowigus z Gorzowa Wlkp. - tel. 696 055 229.
Działa Prezydium Diecezjalnego Komitetu Organizacyjnego, którego zadaniem jest:
– utrzymywanie więzi pomiędzy członkami Komitetu;
– doskonalenie sposobów wspólnego działania członków Komitetu;
– przygotowanie i rozpowszechnianie dobrych pomocy dotyczących NKT.
Diecezjalny Komitet Organizacyjny NKT pod kierunkiem Księdza Biskupa Diecezjalnego wypracowuje i przedstawi program przygotowań Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej do NKT, który odbędzie się w Warszawie w dniach 21-24 września 2017r.

autor: bratkrystyn

query_builder | 12 marca 2017 r.
Powołanie Komitetu Organizacyjnego Narodowego Kongresu Trzeźwości Diecezji Zielonogórsko Gorzowskiej

Miejsce wydarzenia: Rokitno

Janusz Łowigus, Gorzów Wlkp. - tel. 696 055 229
ks. Henryk Grządko, Gorzów Wlkp. - tel. 600 857 105

Zobacz także: