Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Zawierzenie Narodowego Kongresu Trzeźwości św. Janowi Pawłowi II

W dniu 8 marca 2017 r., w Sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu, Bp Tadeusz Bronakowski - Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości, zawierzył Narodowy Kongres Trzeźwości św. Janowi Pawłowi II.

query_builder 2017-03-10
Zawierzenie Narodowego Kongresu Trzeźwości św. Janowi Pawłowi II


W roku Narodowego Kongresu Trzeźwości pragniemy zawierzyć dzieło Kongresu naszemu Wielkiemu Rodakowi Świętemu Janowi Pawłowi II.


Święty Janie Pawle II, ty w mrocznych czasach komunizmu niczym św. Piotr wzywałeś nas: Trzeźwymi bądźcie i czuwajcie!, bo z ojcowskim zatroskaniem dostrzegałeś bolesne dramaty i reagowałeś na plagę pijaństwa i alkoholizmu, która niszczy życie tak wielu Polaków.
Przybywając jako Papież do umiłowanej Ojczyzny podnosiłeś nas na duchu, abyśmy nie ustawali w walce ze złem. Prosiłeś: „Nie ulegajcie słabościom! Nie dajcie się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężajcie!”. Słyszeliśmy też słowa twojego surowego napomnienia: „Nie niszcz siebie! Wszyscy znamy ten nałóg, który tak wiele nam zaszkodził w przeszłości, a który dzisiaj zdaje się znowu potęgować. Mówię więc do każdego i do każdej: nie niszcz siebie! Nie wolno ci niszczyć siebie, bo nie żyjesz tylko dla siebie”.
Nigdy nie bałeś się mówić wprost o tym, co niszczy Polaków i osłabia Polskę. Nie bałeś się stawiać nam wymagań, gdyż darzyłeś swój naród prawdziwie wielką miłością.
U stóp Jasnogórskiej Królowej Polski wołałeś z mocą: „Nie wolno kusić! Nie wolno igrać ze złem! Nie wolno "sprzedawać" człowieka za zysk doraźny i niegodziwy, zdobywany na ludzkich słabościach i wadach! Nie wolno wykorzystywać i pogłębiać ludzkiej słabości! Nie wolno dopuszczać do degradacji człowieka, rodziny, społeczeństwa, gdy się za nie wzięło odpowiedzialność wobec historii!”.
Święty Janie Pawle II, chcemy również przywołać twoje słowa napomnienia, że nie wolno ośmieszać i pomniejszać inicjatyw abstynenckich i trzeźwościowych, gdyż „zbyt wysoka jest stawka, o którą chodzi”.
Dzisiaj z ufnością prosimy Cię o błogosławieństwo dla dzieła Narodowego Kongresu Trzeźwości. Niech z wielką mocą i nadzieją zaczniemy jako Naród na nowo wypełniać swoje ślubowania wypowiedziane przed laty na Jasnej Górze. Niech polskie rodziny, Kościół święty, polskie państwo i samorządy będą prawdziwie odpowiedzialni za trzeźwość całego Narodu. Niech w to wielkie dzieło promowania trzeźwości włącza się coraz więcej osób. Niech w sercach Polaków złączonych modlitwą, zrodzi się wola codziennej pracy dla trzeźwości.
Święty Janie Pawle II, zawierzamy Tobie tę „błogosławioną dla Ojczyzny działalność”, aby przyniosła dobre owoce dla Polski, dla wszystkich Polaków w kraju i poza jej granicami, a także dla przyszłych pokoleń. Amen.

Zobacz także: