Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

8 marca br. odbyło się Sympozjum "Ku Trzeźwości Narodu"

8 marca br., w ramach przygotowań do Narodowego Kongresu Trzeźwości, odbyło się Sympozjum „Ku trzeźwości Narodu” w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

query_builder 2017-03-09
8 marca br. odbyło się Sympozjum "Ku Trzeźwości Narodu"

W gościnne progi tej znanej Uczelni zawitali członkowie Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości z Przewodniczącym Bp Tadeuszem Bronakowskim, diecezjalni i zakonni duszpasterze trzeźwości z całej Polski, parlamentarzyści, pełnomocnicy wojewódzkich urzędów ds. rozwiązywania problemów uzależnień, przedstawiciele organizacji pozarządowych i ruchów o charakterze trzeźwościowym i abstynenckim, a także studenci i pracownicy WSKSiM.
O godzinie 9.00 w świątyni pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II odprawiona została Msza święta, którą celebrowali licznie zgromadzeni kapłani pod przewodnictwem Bp Tadeusza Bronakowskiego. Przewodniczący odprawił ją w intencji uczestników Sympozjum i o dobre owoce Narodowego Kongresu Trzeźwości. Homilię wygłosił ks. dr Marek Dziewiecki. Mówił on o potrzebie nawrócenia, o otwarciu się na bezwarunkową miłość Boga objawioną nam w Jezusie Chrystusie. To właśnie życie tą miłością najlepiej chroni człowieka przed uzależnieniami.
Po godzinie 10.00 w Auli Uczelni rozpoczęła się seria wykładów zaproszonych prelegentów, a także wystąpień przedstawicieli Parlamentu, instytucji rządowych, diecezji i ruchów trzeźwościowych.
Wystąpili między innymi: O. dr Zdzisław Klafka – rektor WSKSiM, Bp dr Tadeusz Bronakowski, prof. dr hab. Krzysztof Wojcieszek, ks. dr Marek Dziewiecki, Katarzyna Łukowska, z-ca dyrektora PARPA, redaktor Maciej Zdziarski, poseł Małgorzata Zwiercan i poseł Krystyna Wróblewska, Krzysztof Brzózka – dyrektor PARPA.
W naszym serwisie będziemy publikować ważne myśli prelegentów na temat diagnozy sytuacji uzależnień w Polsce, realizacji celów Narodowego Kongresu Trzeźwości i odpowiedzialności rodziny, Kościoła, państwa i samorządu za trzeźwość Narodu.
Zespół KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości serdecznie dziękuje Szanownym Prelegentom, wszystkim tak licznie zgromadzonym Uczestnikom Sympozjum, a przede wszystkim Organizatorom na czele z O. rektorem Zdzisławem Klafką, za wspaniale zorganizowane spotkanie, dobrą atmosferę i serdeczne przyjęcie w murach WSKSiM.

Zapraszamy do odwiedzania naszego serwisu i pogłębionej lektury wystąpień, które będziemy tutaj zamieszczać.

Zobacz także: