Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Centralne uroczystości Narodowego Kongresu Trzeźwości

Część studyjna Narodowego Kongresu Trzeźwości odbędzie się w dniach 21-23 września 2017 r. w Auli im. Roberta Schumana, Kampus Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa. W Niedzielę kongresową (24 września 2017 r.) odprawiona zostanie uroczysta liturgia w świątyniach w całej Polsce.

query_builder 2017-02-25
Centralne uroczystości Narodowego Kongresu Trzeźwości

Zobacz także: