Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Uczestnicy

Do uczestnictwa w Kongresie zapraszamy:

  • Duszpasterzy trzeźwości i zakonnych referentów trzeźwości;
  • Przedstawicieli władz państwowych i samorządowych;
  • Pracowników instytucji kościelnych i świeckich pracujących na rzecz trzeźwości Narodu;
  • Reprezentantów organizacji i stowarzyszeń trzeźwościowych;
  • Wszystkich ludzi dobrej woli.