Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Sobota w Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu

Sobota 4 marca 2017 r. jest ostatnim dniem Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu.

Patroni dnia: św. Kazimierz Królewicz, bł. Karolina Kózkówna

Intencja dnia:

Modlitwa za dzieci i młodzież, aby w trzeźwych rodzinach miały oparcie i pomoc w realizowaniu przyrzeczeń abstynenckich podjętych podczas I Komunii świętej i bierzmowania.

query_builder 2017-03-04
Sobota w Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu

Wprowadzenie do Mszy świętej:

Kończymy Tydzień Modlitw o Trzeźwość naszej Ojczyzny, która trwa w dziękczynieniu za ubiegłoroczne jubileusze 1050 lat od przyjęcia wiary w Trójjedynego Boga i Roku Bożego Miłosierdzia. Niech szczególny rok 2017, rok stulecia Objawień Fatimskich i Narodowego Kongresu Trzeźwości, będzie dla nas kolejnym krokiem do poznania miłosiernego Oblicza Ojca.
Eucharystia, którą rozpoczynamy, jest źródłem i szczytem życia i misji Kościoła, prośmy więc w niej o dar trzeźwości, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży.

Pierwsze czytanie: Syr 51, 13-20 Szukanie prawdziwej mądrości
W kościołach, w których nie obchodzi się uroczystości, przed Ewangelią jest jedno czytanie.
Psalm responsoryjny: Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 11 (R.: 5a)
Drugie czytanie: Flp 3, 8-14 Nieustanne dążenie do doskonałości
Śpiew przed Ewangelią: J 15, 16
Ewangelia: J 15, 9-17 Największy dowód miłości

Homilia:

Siostry i Bracia!

„Czyż święci są po to, ażeby zawstydzać? Tak. Mogą być i po to. Czasem konieczny jest taki zbawczy wstyd, ażeby zobaczyć człowieka w całej prawdzie. Potrzebny jest, ażeby odkryć lub odkryć na nowo właściwą hierarchię wartości. Potrzebny jest nam wszystkim, starym i młodym”. Te słowa wypowiedział św. Jan Paweł II podczas beatyfikacji bł. Karoliny Kózkówny, w czerwcu 1987 roku. Dzisiaj i my postawmy sobie pytania: Czy czujemy się zawstydzeni wobec wielkich darów, które daje nam Bóg? Czy czujemy się zawstydzeni patrząc na zakończony Jubileusz Miłosierdzia Bożego i rok jubileuszowy1050 lat od przyjęcia Chrztu przez pierwszego historycznego władcę Polski? Czy czujemy się zawstydzeni patrząc na pokolenia polskich Świętych i Błogosławionych, którzy wydają się być coraz bardziej odlegli dla naszych dzieci i naszej młodzieży? Zapewne tak. Ale czy nie czujemy również ogromnej wdzięczności wobec dobrego Boga za Jego łaski, za Jego opiekę, za okazywane nieustannie miłosierdzie?

Umiłowani!
Chrystus Pan mówi dzisiaj do nas w Ewangelii: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał”. W jaki sposób możemy iść i przynosić dobry owoc naszego życia? Niewątpliwie każdy z nas kroczy bardzo wyjątkową, niepowtarzalną i piękną drogą, która prowadzi do Boga. Takie duchowe szlaki przemierzali również św. Kazimierz Królewicz, dzisiejszy patron i bł. Karolina Kózkówna, szczególna patronka młodego pokolenia Polaków. Możemy uczyć się od nich tej wyjątkowości i na pewno ciągle nas zawstydzają, gdyż pokazują, że to wszystko, co w oczach świata jest fantasmagorią, jest jednak możliwym przywilejem wierzących. Cóż więc możemy zrobić? W jaki sposób, choć trochę, zawstydzić ten świat i pokazać swoim życiem miłosierne Oblicze Boga?
Niewątpliwie nasze życie wiary przemawia mocniej niż jakiekolwiek słowa. Im większa rzesza osób trwających w abstynencji od napojów alkoholowych, tym autentyczniejsze świadectwo dla młodego pokolenia Polaków. Prosimy Boga, przyzywając wstawiennictwa św. Kazimierza i bł. Karoliny, aby tegoroczny Kongres Trzeźwości przyniósł dobre natchnienia dla duszpasterzy, rodziców, wychowawców i wszystkich ludzi dobrej woli w tej trudnej i często niezrozumiałej dziedzinie duszpasterstwa.
Okres Wielkiego Postu to niezwykła przestrzeń duchowa, którą starajmy się jak najlepiej wykorzystać do odmiany naszego sposobu myślenia o Apostolstwie Trzeźwości. Niech Parafialna Księga Trzeźwości, która w naszym kościele będzie znajdowała się w stałym miejscu (można wskazać dokładną lokalizację, np. stolik pod chórem) przez cały wielkopostny czas, będzie świadectwem tego, że chcemy być trzeźwi, że potrafimy być trzeźwi, że wreszcie rozumiemy, jak wielka toczy się walka o świętość naszego życia.
Każde imię i nazwisko w tej księdze to świadectwo, może milczące, ale dające do myślenia. Być może ktoś na ostatniej prostej Wielkiego Postu dołączy do nas, może ktoś postanowi, że nie będzie pił alkoholu przez rok, dwa lata, a może i do końca życia? Czy taka deklaracja może kogoś zawstydzić, czy może skłonić do refleksji? Na pewno tak.
Niech św. Kazimierz i bł. Karolina oraz nasi Patronowie wspomagają nas w walce o świętość, również przez abstynencję od napojów alkoholowych. Amen.
Ks. Piotr Zieliński

Modlitwa wiernych:

Boże, Ojcze Miłosierdzia, zanosimy do Ciebie nasze modlitwy w intencjach, które są ważne dla Kościoła i całego świata.

Za Ojca Świętego Franciszka, aby świadectwo jego życia pomagało nam w drodze do świętości. Ciebie prosimy...

Za Kościół w naszej Ojczyźnie, za naszą diecezję i wspólnotę parafialną, abyśmy potrafili czerpać ze skarbca świadectwa polskich Świętych i Błogosławionych. Ciebie prosimy...

Za dzieci i młodzież, aby w trzeźwych rodzinach miały oparcie i pomoc w realizowaniu przyrzeczeń abstynenckich podjętych podczas I Komunii świętej i bierzmowania. Ciebie prosimy...

Za ludzi uzależnionych, zwłaszcza od alkoholu, aby w Bogu i w życzliwych ludziach odnaleźli wsparcie i potrzebną pomoc. Ciebie prosimy...

Za wszystkich zmarłych, aby mogli w niebie oglądać Boga twarzą w twarz. Ciebie prosimy...

Za nas samych, kończących przeżywanie Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu, abyśmy poprzez abstynencję od alkoholu byli świadkami Bożej miłości. Ciebie prosimy...

Boże, Ty w św. Kazimierzu i w bł. Karolinie Kózkównie dałeś nam wzór chrześcijańskiego życia, które może zawstydzać, spraw, abyśmy naśladowali ich w naszej codzienności i przynosili dobre owoce na drodze wiary. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Na rozesłanie:
Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy nam wszystkim podejmującym trud wielkopostnej drogi nawrócenia. Wsparci wstawiennictwem Świętych i Błogosławionych naśladujmy ich cnoty i przez świadectwo trzeźwego życia budujmy Cywilizację Miłości.

Zobacz także: