Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

50. TYDZIEŃ MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU

Intencje Jubileuszowego 50. Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu. 26 lutego – 4 marca 2017 r.

query_builder 2017-02-24
50. TYDZIEŃ MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU

26 lutego 2017 r., VIII Niedziela zwykła; Niedziela ekspiacji za grzechy pijaństwa

Patron dnia: Matka Boża, Królowa Polski
Intencja: Modlitwa za Naród Polski, aby wierny Ślubom Jasnogórskim pielęgnował cnotę trzeźwości, a także o dobre owoce tegorocznego Kongresu Trzeźwości.

27 lutego 2017 r., Poniedziałek

Patron dnia: św. Jan Paweł II
Intencja: Modlitwa za rodziny, aby codzienna praktyka wspólnej modlitwy i życia sakramentalnego pomagała im w zachowaniu trzeźwości.

28 lutego 2017 r., Wtorek

Patron dnia: św. Stanisław Papczyński
Intencja: Modlitwa za nauczycieli i wychowawców, katechetów, aby dawali odważne świadectwo życia w trzeźwości i wolności od wszelkich nałogów, i w ten sposób przyczyniali się do budowania zdrowej, silnej moralnie rodziny i Ojczyzny.

1 marca 2017 r., Środa Popielcowa

Patron dnia: św. Jan Chrzciciel
Intencja: Modlitwa za sprawujących władzę – za rząd, parlament i samorządy, aby stali na straży modelu rodziny zgodnego z prawem Bożym, przeciwstawiali się demoralizacji społeczeństwa i troszczyli się o trzeźwość.

2 marca 2017 r., Czwartek

Patron dnia: bł. Bronisław Markiewicz
Intencja: Modlitwa za kapłanów, członków życia konsekrowanego i seminarzystów, aby dając świadectwo życia w trzeźwości w codziennej posłudze, wzrastali w świętości i pociągali ludzi do Boga.

7 marca 2017 r., Piątek

Patron dnia: św. Maksymilian Kolbe
Intencja: Modlitwa za bractwa, ruchy, grupy trzeźwościowe i wszystkich apostołów zatroskanych o trzeźwość, o ich ofiarne świadectwo i gorliwość.

4 marca 2017 r., Sobota

Patroni dnia: św. Kazimierza, Królewicza i bł. Karolina Kózkówna
Intencja: Modlitwa za dzieci i młodzież, aby w trzeźwych rodzinach miały oparcie i pomoc w realizowaniu przyrzeczeń abstynenckich podjętych podczas I Komunii Świętej i bierzmowani

Zobacz także: