Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Organizatorzy

Głównym organizatorem Narodowego Kongresu Trzeźwości jest Zespół Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości, któremu przewodniczy Bp Tadeusz BRONAKOWSKI.

Członkowie Zespołu:

O. Mirosław ADASZKIEWICZ OFMConv

Zdzisław BISZEWSKI

Krzysztof DARMETKO

Ks. Marek DZIEWIECKI

Ks. Henryk GRZĄDKO

Ks. Zbigniew GUZY

Ks. Zbigniew KANIECKI

O. Adam MICHALSKI OFMCap

O. Zdzisław KLAFKA CSsR

Ks. Wiesław KONDRATOWICZ

Ks. Marcin MARSOLLEK

S. Justyna PAPIEŻ BDNP

O. Oskar PUSZKIEWICZ OFM

Maria RYŚ

Ks. Jan SEREMAK CSMA

Małgorzata SOJKA

Ks. Tomasz WILGA

Krzysztof WOJCIESZEK

Ks. Władysław ZĄZEL

Do Komitetu Organizacyjnego Narodowego Kongresu Trzeźwości należą również:

- Diecezjalni Duszpasterze Trzeźwości

- Zakonni Referenci Trzeźwości

- Krzysztof BRZÓZKA, PARPA

- Bogdan URBAN, Stowarzyszenie Abstynentów

- Augustyn WIERNICKI

- Krystyna WRÓBLEWSKA, Poseł na Sejm RP

- Maciej ZDZIARSKIi, Instytut Łukasiewicza

- Małgorzata ZWIERCAN, Poseł na Sejm RP

Wpółorganizatorzy:

Uniwerstytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Fundacja "Signum Magnum" z siedzibą w Katowicach

Mazowieckie Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie