Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Pielgrzymka na Jasną Górę

Narodowa Pielgrzymka wezwaniem do nawrócenia polskiego narodu

query_builder 2017-06-19
Pielgrzymka na Jasną Górę


„Wolni w Chrystusie” pod takim hasłem odbyła się 36. Narodowa Pielgrzymka w intencji trzeźwości. W roku Narodowego Kongresu Trzeźwości głównie modlono się o wolność od nałogów, przemianę, uzdrowienie rodzin i wszystkich uzależnionych.
Chłód i deszcz zmusił do zmiany planu. W sobotę zrezygnowano z przebywania na Szczycie Jasnogórskim i wszystkie wydarzenia miały miejsce w Bazylice. O godz. 16.30 rozpoczęto spotkanie w Bazylice Jasnogórskiej.
Modlitwę, świadectwa przygotowała grupa przybyła z Miejsca Piastowego z ks. Janem Seremakiem. Na szczególne podkreślenie zasługuje aktywna obecność dzieci z ruchu Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej, a także wspaniały występ zespołu Gloria z Miejsca Piastowego.
O godz. 18.00 rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem bp Tadeusza Bronakowskiego.
W imieniu ojców i braci paulinów wiernych powitał o. Krystian Gwioździk, podprzeor Jasnej Góry. Powiedział między innymi: „Dzisiaj potrzebna jest mobilizacja sił modlitwy i pokuty, aby uchronić nasz Naród od plagi pijaństwa i innych uzależnień. Trzeźwość jest warunkiem godnego i zdrowego życia, jak również warunkiem odpowiedzialnego pielgrzymowania do życia wiecznego i wspaniałą perłą w koronie Matki Bożej z racji jubileuszu 300-lecia Jej koronacji”.
W homilii Bp Tadeusz Bronakowski podkreślił, że „paradoksem współczesnego świata jest to, że gloryfikując tak bardzo wolność, stał się jednocześnie miejscem niespotykanego w dziejach duchowego zniewolenia”. I dodał: „Dzisiaj niemal z każdego ekranu, z każdego głośnika, z każdej zapisanej strony płynie przesłanie o nieograniczonej wolności, także wolności od Boga i wiary, prawa naturalnego, wolności od więzów rodzinnych i narodowych, wolności od norm społecznych i tradycji, a jednocześnie niemal każdy kolejny raport badający stan naszych społeczeństw brzmi alarmująco: rośnie liczba zniewolonych przez nałogi, rośnie liczba zniewolonych przez Internet i aplikacje komputerowe, rośnie liczba zniewolonych prze choroby na tle nerwicowym, rośnie liczba zniewolonych zakupoholizmem czy pracoholizmem. Czy taki stan nas dziwi? Otóż nie. Tak dzieje się zawsze, gdy człowiek nie umie korzystać z daru swojej wolności. Ponad 30 lat temu w Holandii św. Jan Paweł II ostrzegał: kiedy wolność nie ma celu, kiedy nie chce nic wiedzieć o prawie zakorzenionym w sercu człowieka, kiedy nie słucha głosu sumienia, taka wolność odwraca się przeciw człowiekowi i przeciw społeczeństwu”.
Po Mszy św. miała miejsce konferencja ks. dr Marka Dziewieckiego: „Jak kochać osoby uzależnione, by odzyskały wolność?”.
O 21.00 pielgrzymi uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim pod przewodnictwem bp Tadeusza Bronakowskiego. Po Apelu rozdano Statuetki św. Jana Chrzciciela dla zasłużonych dla działalności w krzewieniu trzeźwości.
Wierni pozostali na całonocnym czuwaniu przed Najświętszym Sakramentem, podczas którego modlono się o uwolnienie od grzesznych zniewoleń dla wszystkich Polaków, o pokój i miłość w rodzinach.
W niedzielę rozpoczęto wspólną modlitwę Drogą Krzyżową o godz. 8.00 przygotowaną przez grupę z Miejsca Piastowego. Po niej konferencje wygłosili ks. dr hab. Grzegorz Polok i ks. dr Marek Dziewiecki.
Punktem centralnym jasnogórskiej modlitwy była Msza św. odprawiona w niedzielę, 18 czerwca o godz. 11.00 na jasnogórskim Szczycie. Eucharystii przewodniczył metropolita gnieźnieński, Prymas Polski abp Wojciech Polak. Mszę św. koncelebrowali bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i licznie zgromadzeni księża. Oprawę muzyczną liturgii przygotował Kwartet Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Łomży.

Słowa powitania skierował o. Jan Poteralski, podprzeor Jasnej Góry: „Niech pobyt w Domu Królowej Polski, wasze świadectwa wyzwolenia i uzdrowienia, konferencji i modlitewne czuwanie, Msza św. i zawierzenie Maryi będą początkiem odrodzenia moralnego polskiego narodu, o które prosili nas św. Jan Paweł II i Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński. Módlmy się nawzajem za siebie, aby każdy z nas, kiedy wróci do domu, mógł powiedzieć: tu, na Jasnej Górze zaczęła się przemiana mojego życia, aby po powrocie do domu każdy był apostołem trzeźwości w swoim środowisku”.
W homilii abp Wojciech Polak podkreślał:
„Nasza obecność i modlitwa, a także przeżywany w ciągu całego tego roku Narodowy Kongres Trzeźwości, dobitnie potwierdzają, że dziś naprawdę konieczna jest mobilizacja całego naszego społeczeństwa do działań trzeźwościowych. Sami dobrze znamy wagę problemu. Potrafimy poznać i ocenić skutki, także te społeczne, uzależnienia od alkoholu oraz wielu innych uzależnień, które dotykają tak wielu spośród naszych sióstr i braci. Na nas liczy Chrystus. On nas posyła, abyśmy w Jego imię i Jego mocą, nieśli innym wyzwalające orędzie i budzili w nich przede wszystkim siłę do walki i powstania z pętających ich uzależnień i nałogów. Posyłając nas, Jezus liczy jednak przy tym, że nie tylko będziemy dobrymi specjalistami, zdolnymi precyzyjnie ocenić współczesne zagrożenia, ale wobec panującej i dominującej kultury użycia i konsumpcji, która przejawia się także agresywną promocją alkoholu i akceptacją powszechną dla pijaństwa, my sami zdolni będziemy budować kulturę trzeźwości, wolności od uzależnień, kulturę wolności, miłości i odpowiedzialności. Trzeba – mówił Prymas Tysiąclecia – obudzić sumienia wszystkich, abyśmy nie oglądali się na tych, którzy dają nam zły przykład, lecz sami zobowiązali się do trzeźwości. Trzeba obudzić sumienia, aby zdawać sobie sprawę, jak wielka jest nasza odpowiedzialność za życie własne i rodziny, za życie Narodu i Kościoła. Trzeba więc obudzić i nasze sumienia, abyśmy z odwagą pokazywali innym przekonujące i piękne życie w prawdzie i wolności, w miłości i trzeźwości, życie otwarte, twórcze i zaangażowane, wolne od lęku czy niepewności, życie otwarte na Boga i na drugiego człowieka, życie we wspólnym domu, wolnym od rozdzierających nas kłótni i sporów, życie owocującego w świadczeniu sobie nawzajem wsparcia i pomocy. Takie życie jest bowiem fundamentem kultury trzeźwości”.

Na zakończenie Eucharystii bp Tadeusz Bronakowski wręczył abp Wojciechowi Polakowi statuetkę św. Jana Chrzciciela, jako wyraz wdzięczności za wspieranie działań trzeźwościowych w naszym narodzie. Diecezjaln Duszpasterze Trzeźwości otrzymali list z przesłaniem kongresowym i medale kongresowe. Medale otrzymali również obecni na pielgrzymce Zakonni Referenci Trzeźwości i inne osoby.

Zobacz także: