Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Apel Jasnogórski Bp Tadeusza Bronakowskiego

17 czerwca br. Bp Tadeusz Bronakowski wygłosił Apel Jasnogórski, w którym uczestniczyli pielgrzymi przybyli na Narodową Pielgrzymkę w intencji trzeźwości.

query_builder 2017-06-19
Apel Jasnogórski Bp Tadeusza Bronakowskiego

„Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo” – od wieków Polacy śpiewają ten piękny hymn, którym prosimy o Twoje wstawiennictwo u Chrystusa.
Dzisiaj przychodzą do Ciebie Matko pielgrzymi z całej Polski modlący się o trzeźwość naszego Narodu. Są też uczestnicy Pielgrzymki Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ty, Maryjo, patrzysz na nas z matczyną miłością, słuchasz uważnie naszych próśb i zanosisz je do swojego Syna.
Maryjo, Królowo Polski, przychodzimy do Ciebie w roku Narodowego Kongresu Trzeźwości, bo chcemy „usłyszeć echo całego życia Narodu w twoim Sercu”. Chcemy patrzeć na życie wszystkich Polaków przez Twoje Serce, bo tylko wtedy nasze widzenie narodowych spraw będzie właściwe. Tylko wtedy będziemy mogli z nowym entuzjazmem rozpocząć pracę nad odnową moralną Narodu.
Ty z tego miejsca widziałaś nie raz w dziejach, jak polska krew była przelewana, jak brutalni wrogowie odbierali nam wolność i suwerenność. Dzisiaj jesteśmy wolnym narodem, ale tak wielu z nas wpada w duchowe zniewolenia, w śmiertelnie niebezpieczne nałogi.
Te rany stale krwawią, niszczą nasze rodziny, są przyczyną tak wielu nieszczęść i zagrażają wprost egzystencji Narodu.
A jednocześnie, jak w najgorszych czasach, także i dzisiaj wielu Polaków zarabia na cierpieniu bliźnich. Szukając doczesnego zysku, za nic mają ludzkie cierpienie, łzy i śmierć.
Wielu dziś ośmiesza troskę o Ojczyznę i troskę o trzeźwość.
Nie będzie trzeźwej Polski bez współpracy rodziny, Kościoła, instytucji państwowych i samorządowych. Nie będzie trzeźwej Polski bez odwagi mówienia prawdy, nawet trudnej, o naszych problemach i wyzwaniach. Nie będzie trzeźwej Polski bez niezgody na rozpijanie Polaków, zwłaszcza najmłodszych.
A przecież alkohol jest to czwarty pod względem siły działania narkotyk! Ogromnym skandalem jest tak wielka dostępność fizyczna i ekonomiczna alkoholu i jego reklama. Dzisiaj Polacy piją ok. 40% więcej, niż przed 1989 r. Niemal 2/3 Polaków uważa, że alkohol jest towarem jak każdy inny i jego sprzedaż nie wymaga specjalnych ograniczeń.
W takich poglądach jesteśmy jednym z najbardziej proalkoholowych społeczeństw w Europie. 2,5 tysiąca godzin reklamy alkoholu rocznie robi swoje. Musimy z ogromnym smutkiem stwierdzić, że tak wielu Polaków zakochało się nałogowo w swoim śmiertelnym wrogu, w alkoholu.
Nadmierna akceptacja alkoholu, pro-alkoholowa mentalność, to jedna z najpoważniejszych narodowych wad, z którymi musimy odważnie walczyć.
Bł. ksiądz Bronisław Markiewicz ostrzegał nas, że „zdrajcą narodu i wiary jest ten, kto dzieci i młodzież chciałby wychować ze szklanką piwa lub kieliszkiem wina w ręku”. A to dzieje się obecnie w Polsce.

O Matko Miłosierdzia, do Ciebie wołają niewolnicy nałogów, błagając o prawdziwą wolność w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie.
O Twoje wstawiennictwo proszą umęczeni współuzależnieni, krzywdzeni przez nadużywających alkoholu. Do Ciebie zwracają się polskie rodziny, diecezjalni duszpasterze i zakonni referenci trzeźwości, świeccy apostołowie, przedstawiciele rządu, parlamentu i samorządów i wszyscy zatroskani o trzeźwość Narodu.
Orędowniczko nasza, zwróć na nas wszystkich swoje miłosierne oczy i okaż nam Jezusa, naszą Drogę, Prawdę i Życie. Tylko w Nim, przez Niego i z Nim będziemy umieli dobrze wykorzystać dar wolności w swoim życiu indywidualnym, społecznym i narodowym.
Nasza Pani i Królowo, z wielką ufnością zawierzamy Ci dzisiaj wszystkie sprawy Narodowego Kongresu Trzeźwości. Jesteśmy wdzięczni za Twoją opiekę podczas dotychczasowych wydarzeń. Tak bardzo dziękujemy Ci za ten święty czas naszego pobytu w Jasnogórskim Sanktuarium.
W przyszłym roku będziemy świętować setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Tylko od nas zależy, czy uczynimy to jako ludzie wewnętrznie wolni. Bo nie ma prawdziwej wolności bez trzeźwości.

Matko Jasnogórska,
W setną rocznicę objawień fatimskich pod przewodnictwem ks. bpa Stanisława Salaterskiego przybyli do Ciebie także pielgrzymi Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pielgrzymowali pod hasłem nawiązującym do słów św. Jana Pawła II: „W Sercu Chrystusa lśni blask Serca Jego Matki”.
W tym roku pielgrzymka jest również okazją do uczczenia 450. rocznicy urodzin św. Franciszka Salezego, Doktora Kościoła, nazywanego też Doktorem miłości, jednego z patronów Arcybractwa.
Niech ten błogosławiony czas pielgrzymki Arcybractwa przyniesie pogłębienie przymierza naszych serc z Najświętszym Sercem Twojego Syna i Twoim Niepokalanym Sercem Maryjo.
Czuwaj z nami dzisiejszej nocy, błogosław nam w czasie jutrzejszych uroczystości, abyśmy wrócili do swoich domów, wspólnot parafialnych, szkół i miejsc pracy z nowym zapałem świadczenia o życiu trzeźwym i wolnym w Chrystusie.
Błagamy Cię usilnie o błogosławieństwo na czas wrześniowych, centralnych uroczystości Narodowego Kongresu Trzeźwości, jakie odbędą się w Warszawie.
Maryjo, Matko nasza i Królowo! Raz jeszcze oddajemy Ci nasze serca, dusze i umysły. Pomóż nam uczynić z nich narzędzia, którymi Twój Syn za sprawą Ducha Świętego działać będzie w tym doczesnym świecie na chwałę Przenajświętszej Trójcy.
Trzeźwość i abstynencja niech będą pięknymi perłami w Twojej koronie i wypełnieniem Ślubów Jasnogórskich. Amen.

Zobacz także: