Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Modlitewnik

MODLITWA KONGRESOWA I

Maryjo, Królowo Polski, w roku Narodowego Kongresu Trzeźwości powierzamy Ci Naród polski, aby dostrzegł zagrożenie płynące z nadużywania alkoholu.

Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzamy rodziny dotknięte plagą pijaństwa i wszystkich, którzy przez alkohol niszczą swoje życie. Bądź dla nich Matką Nadziei! Pomóż im wejść na drogę nawrócenia i wyzwolenia. Wszystkie dzieci osłoń przed krzywdami i pociesz, gdy płaczą. Wspieraj zwłaszcza tych młodych Polaków, którzy ulegają współczesnym manipulatorom i sięgają po alkohol. Pomagaj im zakosztować bliskości Chrystusa, aby w Nim odkryli pełnię i piękno życia. Zapalaj też serca młodych abstynentów do odważnego dawania świadectwa.

Prosimy Cię, Maryjo, Królowo Polski, uproś nawrócenie tym, którzy przyczyniają się do uzależnienia bliźnich. Niech z nową mocą rozbrzmiewają w naszej Ojczyźnie słowa św. Jana Pawła II, który przestrzegał, że nie wolno dla zysku ryzykować życia innych. Niech na nowo w naszej Ojczyźnie narodzi się wielka solidarność i wzajemna troska o dobro Narodu i trzeźwość.

Królowo Narodu Polskiego! Prosimy Cię o dar mądrości i odwagi dla rządzących, odpowiedzialnych za stanowienie prawa i za jego realizację. Niech decyzje rządzących chronią i umacniają trzeźwość, niech sprzyjają wyzwalaniu z nałogów i będą zaporą dla rozpijania narodu.

Pokorna Służebnico Boga, za Twoim pośrednictwem składamy Jezusowi dziękczynienie za poświęcenie tych, którzy troszczą się o trzeźwość. Jednocześnie prosimy, abyś wciąż zapalała serca nowych osób, by z entuzjazmem dawali świadectwo pięknego życia bez nałogów.

Matko wszystkich Polaków, prosimy Cię o to, abyśmy wierni Jasnogórskim Ślubom Narodu, dbali o czystość obyczajów, zachowywali cnotę trzeźwości i zdobywali się na miłosierdzie wobec uzależnionych. Przypominaj nam, że jako Naród przyrzekaliśmy przed Twoim obliczem walkę ze wszystkim, co nas niszczy i osłabia.

O Niepokalane Serce Maryi! Wspieraj dzieło Narodowego Kongresu Trzeźwości. Niech stanie się początkiem wielkiej przemiany naszych rodzin, parafii, środowisk, w których żyjemy i całej naszej umiłowanej Ojczyzny, aby była rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim.

Amen.