Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Modlitewnik

MODLITWA DZIECI W INTENCJI NARODOWEGO KONGRESU TRZEŹWOŚCI

Panie Jezu, mój Zbawicielu, dziękuję Ci za dar chrztu, przez który stałem się Dzieckiem Bożym. Wierzę, że zawsze jesteś ze mną i nigdy mnie nie opuścisz.

Mój Jezu, najlepszy Przyjacielu, uchroń mnie od zasadzek i pokus nieprzyjaciela, którym jest szatan. Pragnę mieć czyste serce, kochające tylko Ciebie, nie chcę więc sięgać po alkohol i inne środki odurzające. Dzięki Twojej łasce pragnę wzrastać w wierze, nadziei i miłości.

Maryjo, Matko Jezusa i moja, oddaję się Tobie za przykładem Twojego Syna. Wychowuj mnie i chroń przed wszelkim złem. Pomóż mi wyrosnąć na dobrego, mądrego człowieka, który zawsze będzie kochał Boga, Kościół święty i Ojczyznę.

Przyjmij moją codzienną modlitwę, dobre uczynki i umartwienia w intencji Narodowego Kongresu Trzeźwości. Spraw, aby wszystkie dzieci w naszej Ojczyźnie były szczęśliwe i nigdy nie cierpiały z powodu pijaństwa i alkoholizmu.

Amen.