Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

W Sejmie odbyła się konferencja "Ku trzeźwości Narodu"

26 maja 2017 roku w Sejmie RP odbyła się konferencja „Ku trzeźwości Narodu” w ramach Narodowego Kongresu Trzeźwości. Organizatorem wydarzenia był Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień z Poseł Małgorzatą Zwiercan i Poseł Krystyną Wróblewską, a także Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości pod przewodnictwem Bp Tadeusza Bronakowskiego.

query_builder 2017-05-28
W Sejmie odbyła się konferencja "Ku trzeźwości Narodu"

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński objął honorowym patronatem to ważne, kongresowe wydarzenie. W swoim przemówieniu otwierającym konferencję podkreślił, że „alkoholizm to nie tylko wymiar indywidualnych tragedii, ale też sprawa wspólnoty narodowej, sprawa o wymiarze ogólnopaństwowym”. Przywołał też treść uchwały, którą Sejm podjął 9 marca br. w sprawie zwiększenia troski o trzeźwość Narodu. „Tylko trzeźwy naród jest w stanie odpowiedzialnie zadbać o swoją przyszłość” - dodał Marszałek Sejmu.
Arcybiskup Marek Jędraszewski – Metropolita Krakowski, na początku swojej wypowiedzi przywołał słowa św. Jana Pawła II z 9 czerwca 1991 roku: „Egzamin w przeszłości był trudny. Zdawaliśmy go, a wynik ogólny niósł nam uznanie. Potwierdziliśmy się. Jednakże w tym miejscu nie można się zatrzymać. Egzamin z naszej wolności jest przed nami. Wolności nie można tylko posiadać. Trzeba ją stale, stale, stale zdobywać. Zdobywa się ją, czyniąc z niej dobry użytek - czyniąc użytek w prawdzie, bo tylko "prawda czyni wolnymi" (por. J 8,32 ) ludzi i ludzkie wspólnoty, społeczeństwa i narody. Tak uczy Chrystus”. Ks. Arcybiskup powiedział, że musimy mieć jasną wizję przyszłości. Musimy zrozumieć, czym jest wolność i co trzeba zrobić, żeby naród był zdrowy, żeby zdał egzamin na marę zdanych egzaminów w przeszłości. Na koniec wyraził pragnienie: „Chciałbym, abyśmy mogli powiedzieć, że ten egzamin z wolności zdaliśmy”.
Spośród zaproszonych gości głos zabrał również Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł. Podkreślił, że mimo widocznego rozwoju kraju w różnych dziedzinach nie możemy zapomnieć o problemach, jakie niesie nadużywanie i uzależnienie od alkoholu. Istotne jest, aby podejmować różne programy edukacyjne, promować postawy abstynenckie, wspierać rehabilitację osób chorych. Poruszył też kwestię dostępności alkoholu i jego promocji. Jako ostatni z zaproszonych gości wystąpił Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed. Zwrócił uwagę, że nie tylko mamy mówić o problemach, ale także ukazywać dobre przykłady, różne cenne inicjatywy, jak na przykład Wesele Wesel.
Po wystąpieniach gości rozpoczęła się seria wykładów według zaplanowanego programu. Treść poszczególnych wykładów będzie dostępna na naszej stronie. Zachęcamy więc do ich obejrzenia i odsłuchania.
Konferencję podsumował Bp dr Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości, wskazując na ważność tego wydarzenia w Polskim Parlamencie. Dziękował wszystkim osobom zaangażowanym w jego organizację, jak również zachęcał do dalszych intensywnych wysiłków, aby Narodowy Kongres Trzeźwości przyniósł jak najlepsze, trwałe owoce.
Licznie zgromadzeni uczestnicy konferencji, wśród nich parlamentarzyści, samorządowcy, duszpasterze trzeźwości, przedstawiciele organizacji trzeźwościowych i abstynenckich, świeccy apostołowie trzeźwości mieli okazję do wymiany myśli, doświadczeń podczas poczęstunku.
Członkowie Zespołu KEP, diecezjalni duszpasterze i zakonni referenci trzeźwości spotkali się jeszcze z bp Tadeuszem Bronakowskim, aby omówić sprawy związane z Narodowym Kongresem, a zwłaszcza ze zbliżającą się Narodową Pielgrzymką na Jasną Górę.

Zobacz także: