Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Konferencja w Sejmie

Konferencja 26 maja 2017 roku
Sejm – Sala Kolumnowa

„Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu”

Organizatorzy: Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień
i Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości

Patronat medialny: TVP, TV Trwam, Program I Polskiego Radia, Nasz Dziennik, Gość Niedzielny, Niedziela, Przewodnik Katolicki, Idziemy, W Sieci, Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich

query_builder 2017-05-10
Konferencja w Sejmie

9.30 - 9.40 – Przywitanie gości i wprowadzenie: Małgorzata Zwiercan Poseł, Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Krystyna Wróblewska Poseł, Wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień
9.40 - 9.50 – Uroczyste otwarcie konferencji
9.50 - 10.15 - Wystąpienia gości honorowych: Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Arcybiskup Marek Jędraszewski – Metropolita Krakowski, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł
10.15 - 10.35 – Prof. nzw. dr hab. Krzysztof Wojcieszek z Pedagogium WSNS w Warszawie – „O potrzebie Narodowego programu trzeźwości”
10.35 – 10.55 – Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztof Brzózka – „Prawne aspekty wychowania w trzeźwości, sukces czy porażka”
10.55 - 11.15 – Prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego dr hab. Maria Ryś – „Znaczenie rodziny w profilaktyce uzależnień”
11.15 - 11.30 – Profesor zwyczajny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, lekarz psychiatra, Marcin Wojnar - „Szkody zdrowotne związane z używaniem alkoholu”
11.30 - 11.45 – Przewodnicząca Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień, Prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień Agnieszka Litwa - Janowska – „Co nam przeszkadza wziąć odpowiedzialność – psychologiczne tło procesów marginalizacji problemów uzależnień”
11.45 - 12.00 – Wiceprezydent Łomży dr Agnieszka Muzyk – Głos samorządu
12.00 - 12.10 – Prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. Andrzej Nowakowski – Świadectwo trzeźwości
12.15 - 12.25 – Poseł, Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień Małgorzata Zwiercan oraz Poseł, Wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień Krystyna Wróblewska – „Czy rola parlamentarzystów ogranicza się tylko do procesów legislacyjnych”
12.25 - 12.45 – Bp dr Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości – Podsumowanie konferencji
12.45 – 13.15 – Poczęstunek

Zobacz także: