Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Życzenia na Święta Zmartwychwstania Pańskiego 2018

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary

Składają jej wierni uwielbień swych dary.

Odkupił swe owce Baranek bez skazy,

Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,

Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

 

Niech Chrystus Zmartwychwstały napełni nas swoim pokojem i radością. Nie lękajmy się iść za Panem Życia! Nie lękajmy się podążać za Tym, który zawsze zwycięża. Niech wszystko, co złe i poniżające umrze w nas na zawsze. Bo, jak mówi Chrystus, kto zgodzi się stracić swoje ziemskie życie i ziemskie dobra dla Niego, zyska nieporównywalnie więcej, zyska skarb bezcenny – życie wieczne.

Prośmy Go dzisiaj wspólnie z wielką wiarą:

Zmartwychwstały Chryste, jedyna Światłości, blask Twojej chwały rozjaśnia nasze życie i wlewa w nie zdroje niegasnącej nadziei! Napełniaj nasze serca mocą, która pozwoli nam wiernie iść za Tobą. Pomóż nam, zaangażowanym w Apostolstwo Trzeźwości i wszystkim ludziom dobrej woli, pięknie świadczyć przed innymi, że zmartwychwstanie trwa tu i teraz, zawsze i wszędzie!

Prosimy Cię Panie, za wstawiennictwem Twej Matki, która w pełni doświadczyła radości zmartwychwstania, nie pozwól nam odejść od pustego Grobu ze smutkiem i niedowierzaniem. Umacniaj mocą Ducha Pocieszyciela naszą wiarę. Niech ona kształtuje nasze życie czyniąc je doskonalszym i piękniejszym! Amen.

 

Na ten święty czas Zmartwychwstania Pańskiego z serca wszystkim błogosławię!

 

 

Bp Tadeusz Bronakowski

Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości

i Osób Uzależnionych

 

Łomża, dnia 1 kwietnia 2018 r.

query_builder 2018-04-01
Życzenia na Święta Zmartwychwstania Pańskiego 2018

Zobacz także: