Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Życzenia Bpa T. Bronakowskiego - Wielkanoc 2023

Zmartwychwstanie Pańskie 2023

 

Chrystus zmartwychwstał. On jest kamieniem węgielnym.
Już próbowano odrzucić Go i pokonać,
ze strażą i opieczętowanym kamieniem grobowym.
Ale kamień ten został odwalony. Chrystus zmartwychwstał. (…)
Nie odrzucajcie Chrystusa: On jest kamieniem węgielnym!
Niech żaden człowiek Go nie odrzuca
– bo każdy jest budowniczym swego losu:
budowniczym lub niszczycielem swojego istnienia.
Św. Jan Paweł II

query_builder 2023-04-10
Życzenia Bpa T. Bronakowskiego - Wielkanoc 2023

Umiłowani Apostołowie Trzeźwości!

Zmartwychwstały Chrystus wzywa nas do dawania świadectwa o Życiu, które nigdy się nie kończy. Które jest spełnieniem najgłębszych pragnień człowieka. Chrystus posyła nas do każdego bez wyjątku człowieka. Pragnie, abyśmy głosili orędzie wielkanocne z niezachwianą wiarą i z entuzjazmem właściwym tym, którzy rzeczywiście spotkali Go żywego.

Wiara w Zmartwychwstanie niech przeniknie nasze codzienne życie i naszą posługę w Apostolstwie Trzeźwości i Osób Uzależnionych. Nie szczędźmy sił, aby dotrzeć do tych wszystkich, którzy zerwali więź z Chrystusem, którzy stali się „niszczycielami swojego istnienia”. Sami budujmy wytrwale swoje istnienie w Chrystusie Zmartwychwstałym i uczmy tego innych. Pomocą niech będzie nauczanie wielkich Synów naszego narodu - św. Jana Pawła II i bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

Dziękując serdecznie za Waszą pracę w dziele troski o trzeźwość wszystkich Polaków z serca Wam błogosławię!

Bp Tadeusz Bronakowski
Przewodniczący Zespołu KEP
ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

Zobacz także: