Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Zmartwychwstanie Pańskie 2024

Życzenia bpa Tadeusza Bronakowskiego - Przewodniczącego Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

query_builder 2024-03-31
Zmartwychwstanie Pańskie 2024

W naszym życiu konieczny jest krzyż, ale jako droga prowadząca do zwycięstwa miłości. Wszyscy jesteśmy wezwani do złączenia się z ofiarą odkupieńczą Chrystusa, by dzielić z Nim radość zmartwychwstania (św. Jan Paweł II).

Umiłowani Apostołowie Trzeźwości!

Te piękne słowa naszego św. Papieża niech będą dla nas zachętą, aby z odwagą wejść w tajemnicę zwycięstwa miłości nad nienawiścią, dobra nad złem, życia nad śmiercią. Jest to zwycięstwo naszego Pana Jezusa Chrystusa, a my jesteśmy tego świadkami.
Niech Święta Zmartwychwstania pomogą nam na nowo zrozumieć i przyjąć prawdę o nieskończonej Bożej Miłości wobec nas i każdego człowieka. Może doświadczamy w swoim życiu wielkich trudności, cierpień, krzywd i trudno jest nam podnieść głowę i spojrzeć w niebo. Pamiętajmy jednak, że w Jezusie Zmartwychwstałym już jesteśmy zwycięzcami. On jest
z nami, a „jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam?” (Rz 8,31)!
Dziękuję Wam za świadectwo wierności Chrystusowi i Jego Kościołowi. Także za świadectwo trzeźwego życia i zaangażowanie w inicjatywy Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych. Niech świadomość daru tej wspólnoty, którą tworzymy, będzie dla nas umocnieniem w różnych trudnościach i źródłem wielkiej radości.

Z serca Wam błogosławię!

Bp Tadeusz Bronakowski

Zobacz także: