Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Zmartwychwstanie Pańskie 2021

„Chrześcijaństwo nie polega na tropieniu śmiertelnych wrogów. Ono jest czymś pozytywnym z samej swej natury. Rodzi się bowiem z entuzjazmu wiary i z tęsknoty za wiecznym życiem w Bogu: życiem autentycznie ludzkim, to znaczy duchowo-cielesnym — syntezy zmartwychwstałego ciała i nieśmiertelnej duszy. I z tego entuzjazmu i tęsknoty za niebem uczeń zmartwychwstałego Chrystusa czerpie siłę do przemiany ziemi” (ks. Jerzy Szymik).

Umiłowani Apostołowie Trzeźwości!

Spotkanie Zmartwychwstałego Pana na drodze życia zmienia dosłownie wszystko. Serce człowieka wypełnia światło mimo panujących wokół ciemności. Nadzieja zmartwychwstania w Chrystusie pozwala w pokoju przeżywać największe nawet trudności, w tym doświadczenie choroby i śmierci. Entuzjazm wiary i tęsknota za wiecznym życiem w Bogu umacniają chrześcijanina w zmienianiu siebie na wzór Chrystusa i w przemienianiu świata.

Niech każdemu z Was, którzy od lat trudzicie się w Apostolstwie Trzeźwości i wszystkim zatroskanym o wolność wewnętrzną Polaków, zmartwychwstały Chrystus przyniesie radość, pokój i odwagę w świadczeniu o Nim wobec współczesnego świata.

Nie zniechęcajmy się trudnościami, lecz z entuzjazmem, z nowym zapałem ofiarnie pracujmy w tym dziele, do którego powołał nas Pan.

Z modlitwą i pasterskim błogosławieństwem.

Bp Tadeusz Bronakowski

Przewodniczący Zespołu KEP

Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

query_builder 2021-04-06
Zmartwychwstanie Pańskie 2021

Zobacz także: