Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Zmartwychwstanie Pańskie 2020

Kościół pragnie, abyśmy zmartwychwstali, tak jak Chrystus zmartwychwstał. Ale do zmartwychwstania ducha prowadzi jedna tylko droga: przez poznanie własnej niedoli, przez wyjście z krainy śmierci, z niewoli grzechu, przez żal doskonały, pokutę i zadośćuczynienie, przez modlitwę i świętą gorliwość w zdobywaniu cnót.

Kardynał Stefan Wyszyński

query_builder 2020-04-15
Zmartwychwstanie Pańskie 2020

Umiłowani Apostołowie Trzeźwości!

Zmartwychwstanie naszego Pana napawa nasze serca radością i nadzieją. Niezachwianie wierzymy, że i my zmartwychwstaniemy, aby żyć na wieki z Bogiem we wspólnocie świętych. Ta nadzieja umacnia nas na pielgrzymiej drodze naszego życia. Pomaga nam też trwać na drodze służby sprawie trzeźwości polskiego narodu.

Trudności, jakie aktualnie przeżywamy z powodu pandemii, swoje piętno wywierają także na duszpasterstwie trzeźwości. Wiele spotkań, rekolekcji, corocznych inicjatyw trzeba odwołać. Zmuszeni jesteśmy ograniczyć zewnętrzną aktywność. Chciejmy jednak wykorzystać ten czas na wzmożoną modlitwę w intencji pomyślnej realizacji Narodowego Programu Trzeźwości, a także na gorliwą pracę nad sobą. Wierzę, że z tego doświadczenia, jako wspólnota Apostolstwa Trzeźwości, wyjdziemy umocnieni, zjednoczeni i jeszcze gorliwiej zaangażowani w tę wspaniałą, chociaż niełatwą posługę.

Życzę Wam, drodzy Przyjaciele, wszelkich potrzebnych łask Zmartwychwstałego Chrystusa. Życzę też zdrowia, sił i optymizmu w przezwyciężaniu codziennych trudności.

Z modlitwą i pasterskim błogosławieństwem.

+ Tadeusz Bronakowski

Przewodniczący Zespołu KEP

ds Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

Zobacz także: