Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Zmartwychwstanie Pańskie 2019

Wtedy oświecił ich umysły, aby zrozumieli Pisma i rzekł do nich: Tak jest napisane. Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom (Łk 24, 45).

Umiłowani w Zmartwychwstałym Panu!

Każdy z nas potrzebuje światła Chrystusa, aby zrozumieć prawdę o Mesjaszu, który za nas cierpiał i zmartwychwstał. To właśnie Chrystus - „niczym nowe słońce pojawiające się na horyzoncie ludzkości, rozprasza ciemności zła i niewiedzy” (Benedykt XVI). On jest prawdziwym Zwycięzcą ciemności grzechu, wszelkiego zniewolenia, które prowadzi do śmierci. On jest naszym Życiem, naszym Zmartwychwstaniem.

Kiedy w naszych kościołach rozdzwonią się dzwony obwieszczające tę radosną wieść, kiedy z głębi naszych serc będziemy śpiewać radosne Alleluja, ogarnijmy swoją modlitewną pamięcią dzieło, w którym wspólnie uczestniczymy. Przede wszystkim podziękujmy za to, że Zmartwychwstały Pan wybrał właśnie nas na apostołów trzeźwości. To wielki dar, a jednocześnie zadanie na drodze ku wolności, do której wyswobodził nas Chrystus (por. Ga 5, 1). Niech Jezus Chrystus oświeci nasze umysły, wleje w nasze serca swój pokój, swoją moc, abyśmy odważnie i z wielkim zapałem byli świadkami Jego Zmartwychwstania w naszej Ojczyźnie i wszędzie tam, gdzie nas pośle. Tylko w Chrystusie Zmartwychwstałym jest nasza nadzieja, że nie zginiemy – ani jako chrześcijanie, ani jako Polacy, że nie przykryje nas morze antyludzkich ideologii, że nie zaleje nas ocean alkoholu.

Dziękując Zmartwychwstałemu Panu za Was, którzy troszczycie się o trzeźwość naszego narodu, którzy ofiarnie służycie tej wielkiej sprawie, życzę Wam Chrystusowego pokoju i radości. Niech Jego Światło opromieni Waszą codzienność, niech wleje w Wasze serca nadzieję, że w Nim żaden trud nie jest daremny.

Powierzam Was w ręce Tego, którego prawda wyzwala i którego miłość daje siłę do życia w prawdziwej wolności.

Z pasterskim błogosławieństwem.

Bp Tadeusz Bronakowski

Przewodniczący Zespołu KEP

ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

query_builder 2019-04-21
Zmartwychwstanie Pańskie 2019

Zobacz także: