Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Zaproszenie na spotkanie liderów ruchów i stowarzyszeń

Zespół KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych serdecznie zaprasza na spotkanie liderów ruchów i stowarzyszeń w sprawie realizacji zadań Narodowego Programu Trzeźwości.
Odbędzie się ono na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przy ul. Dewajtis 3 w Warszawie, w dniu 7 listopada br. w godzinach od 10.00 do 13.00.

Narodowy Program Trzeźwości jest owocem Kongresu, który odbył się rok temu. Zgromadzeni na nim przedstawiciele różnych wspólnot kościelnych i świeckich, fundacji, stowarzyszeń, a także władz państwowych i samorządowych jednomyślnie wyrazili potrzebę zintensyfikowania działań na rzecz ochrony trzeźwości całego narodu, a zwłaszcza młodego pokolenia.
W przesłaniu na zakończenie Narodowego Kongresu Trzeźwości znalazł się ważny apel do wszystkich ludzi dobrej woli, których nie brakuje w naszej Ojczyźnie, aby pamiętali, że jednym z najważniejszych obecnie przejawów miłości bliźniego jest troska o wychowanie w abstynencji młodego pokolenia oraz troska o skarb trzeźwości w odniesieniu do ludzi dorosłych. W Kościele, w rodzinach, w organizacjach pozarządowych, we władzach państwowych i samorządowych mamy wiele osób kompetentnych, zatroskanych
o trzeźwość narodu. Współpraca i integracja ich wysiłków ma szansę przyczynić się do powstania narodowej koalicji ludzi dobrej woli na rzecz troski o trzeźwość naszego społeczeństwa.
Obecność przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń na spotkaniu jest niezwykle istotna dla dalszej pracy na rzecz trzeźwości i wolności od uzależnień w naszej Ojczyźnie. W roku stulecia odzyskania niepodległości będzie to nie tylko symboliczny gest, ale też wspólna praca na rzecz wolnej Polski ponad wszelkimi podziałami.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: 601595910 (O. Oskar Puszkiewicz OFM)

query_builder 2018-10-15
Zaproszenie na spotkanie liderów ruchów i stowarzyszeń

Zobacz także: