Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Zapowiedź bpa T. Bronakowskiego sierpień - miesiąc abstynencji