Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

XIII Ogólnopolska modlitwa o trzeźwość narodu w Miejscu Piastowym

Ziemio wybrana, ziemio obiecana

Po której stąpał Zbawiciel świata

Błogosławioną jesteś nam dana

Bożej Opatrzności okrywa cię szata.

Podobną godność zyskuje ziemia

Do której Jezus posyła swe sługi.

Przez ich działalność w dobrą się zamienia

Za dar zbawienia, spłacając długi.

Również ta ziemia daje nadzieję

Przez  Apostołów trzeźwości.

Głoszących tutaj Dobrą Nowinę.

Utwierdzających w Prawie miłości.

query_builder 2017-08-07
XIII Ogólnopolska modlitwa o trzeźwość narodu w Miejscu Piastowym

Takimi słowami rozpoczęto program pod tytułem: „Apostołowie trzeźwości”, wprowadzający w spotkanie modlitewne XIII-ej Ogólnopolskiej modlitwy o trzeźwość narodu, w Miejscu Piastowym 31 lipca 2017 roku. Całość spotkania była transmitowana przez TV Trwam, Radio Maryja i Radio Fara. Program: „Apostołowie trzeźwości” był przedstawiony przez członków Stowarzyszenia Powściągliwości i Pracy, przedstawicieli młodzieży związanej z działalnością w/w Stowarzyszeniu i zespołu muzycznego Gloria, oraz przedstawicieli Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej. Wspólnoty te podejmują z gorliwością działania trzeźwościowe nie tylko w Miejscu Piastowym przy klasztorach: Sióstr Michalitek i księży Michalitów, ale również podczas różnych spotkań apostolstwa trzeźwości w Polsce.

Tegoroczne spotkanie modlitewne w Miejscu Piastowym, w kontekście Narodowego Kongresu Trzeźwości, miało wyjątkowe przesłanie. Odwołując się do wypowiedzi św. Jana Pawła II, Sługi Bożego ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza, Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, ks. Henryka Korży oraz ks. Stanisława Zarycha – a więc do Osób, które swoimi „stopami dotknęły tej ziemi” - podkreślano ogromną wagę podjęcia przez wszystkich Polaków, którym leży na sercu szczęście rodziny i dobro Ojczyzny, działalności trzeźwościowej.

Mszy świętej przewodniczył Ordynariusz Archidiecezji Przemyskiej Ks. Arcybiskup Adam Szal. Ks. Biskup Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości w swojej homilii odwołał się do doświadczenia himalaisty, który chcąc zdobyć najwyższe góry świata, musiał wciąż na nowo podejmować trud wspinaczki. Takim trudem jest zdobywanie szczytu wolności przez dotkniętych uzależnieniem i pragnących szczęścia własnego, swej rodziny i społeczeństwa. Ten trud również dotyczy całego narodu, który powinien podjąć wysiłek trzeźwości, a w bardziej radykalnej formie trud abstynencji, dla ochrony swojej tożsamości i duszy narodu dotkniętego zniewoleniem alkoholowym.

W programie poprzedzającym Mszę św. padły słowa Sługi Bożego Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Zły to taternik czy alpinista, który zaczyna wspinaczkę w góry od zrywu i wielkiego wysiłku. Dobry – idzie krok za krokiem, powoli, spokojnie. To musi być cierpliwy, spokojny krok za krokiem. Wypadnie niejednego się wyrzec, niejednego sobie odmówić, niejedno w sobie opanować. Za tę cenę przeprowadza się spokojnie łódź wśród burzy, aby uratować wszystko, co w niej jest. Wymaga to wiele cierpliwości, spokoju i umiejętności władania sobą. Naród, który walczy o najszlachetniejsze ideały, musi być trzeźwy!”

Na zakończenie Mszy św. ks. Arcybiskup podkreślił ogromną wagę Krucjaty Wyzwolenia Człowieka , która dla członków Ruchu Oazowego jest wyrazem odpowiedzialności za bliźniego dotkniętego zniewoleniem alkoholowym. W czasie ceremonii składania darów ołtarza, były niesione Księgi KWC oraz Złota Księga abstynencji, a wśród nich nowe deklaracje KWC składane przez uczestników niniejszej Uroczystości.

Uwielbieniem Bożej Opatrzności, która na tej „Górce” postawiła błogosławionego Apostoła trzeźwości ks. Bronisława Markiewicza, rozpoczął Przełożony Generalny Zgromadzenia św. Michała Archanioła Ks. Dariusz Wilk swoje podziękowanie skierowane do biskupów, licznie zgromadzonych kapłanów, sióstr zakonnych oraz wszystkich wiernych. Słowa szczególnego podziękowania były skierowane do orkiestry dętej z Miejsca Piastowego, która w tym roku obchodzi jubileusz 120-tu lat istnienia.

Niezwykła, apostolska posługa w dziele otrzeźwienia narodu, a w tej posłudze coroczna Ogólnopolska modlitwa o trzeźwość narodu w Miejscu Piastowym, podejmowana jest przez TV Trwam oraz Radio Maryja, ma swoje owocne zasługi.

„Rozmowy niedokończone” w Radiu Maryja, prowadzone przez Ojca Grzegorza Moja, były odniesione do trzech Figur Matki Bożej, które w Miejscu Piastowym mają swoje dostojne miejsca, a które mogą w swej treści odnieść się do podejmowanych trudów Apostolstwa trzeźwości. W kościele parafialnym jest Figura, która za czasów błogosławionego Ks. Br. Markiewicza musiała być dokładnie odrestaurowana. Ten proces odnowienia i odcięcia bardzo zniszczonych części Figury,  można odnieść do wielkiego trudu odnowienia i odcięcia od zniewalających obyczajów, w życiu osób zniewolonych przez alkohol. W Sanktuarium na „Górce” znajduje się druga Figura Matki Bożej, która dla dzieci opuszczonych była źródłem pociech i leczenia ran spowodowanych niejednokrotnie przez nadużywanie alkoholu. Również w Sanktuarium w nowej kaplicy znajduje się trzecia Figura Matki Bożej Fatimskiej, która 11 czerwca tego roku była ukoronowana koronami papieskimi. Ten Znak Maryi wzywa do podjęcia apostolstwa, w formie świadectwa mówiącego o osobistym nawróceniu. Taki fundament „niedokończonych rozmów” okazał się „błogosławioną prowokacją” do bardzo osobistych, ale również bardzo bolesnych wypowiedzi. Dziękując Panu Bogu za kolejny etap Narodowego Kongresu Trzeźwości, wskazujący przy tym Sanktuarium św. Michała Archanioła i błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza przede wszystkich na apostołów trzeźwości,  podejmujących ogromny trud apostolski dla otrzeźwienia Polaków, należałoby sięgnąć do słów kończących program o apostołach trzeźwości,  a wypowiedzianych przez Aleksandrę i Milenę:

O błogosławiona ziemio,

dotknięta stopami Apostołów trzeźwości

Dla dzieci, młodzieży, dla rodzin, narodu!

Bądź miejscem nadziei

Bądź miejscem miłości.

Dla tych, którzy doświadczają bólu bezsilności

W walce z nałogiem i zniewolenia.

Bądź ziemią wolności, ziemią otrzeźwienia.

O Przewodnicy narodu polskiego

Apostołowie trzeźwości.

Niech wasza pomoc okaże się dzisiaj

W Narodowym Kongresie trzeźwości.

Ks. Jan Seremak CSMA – Rektor Sanktuarium św. Michała Archanioła i błogosławionego ks. Br. Markiewicza w Miejscu Piastowym.

Zobacz także: