Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Wiosenna Sesja 2020 i Sympozjum w WSKSiM w Toruniu

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej

Zespół KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

zapraszają na

WIOSENNĄ SESJĘ APOSTOLSTWA TRZEŹWOŚCI

SYMPOZJUM „JAK NIE ZNISZCZYĆ ŻYCIA DZIECKA?”

2-3 marca 2020r.

Toruń, Aula WSKSiM, ul. Droga Starotoruńska 3

Zgłoszenia pod nr. tel. +48 56 650 40 00 (pon.-pt. 9.00-16.00)

query_builder 2020-02-17
Wiosenna Sesja 2020 i Sympozjum w WSKSiM w Toruniu

2 marca 2020 r. - PONIEDZIAŁEK

15.00   Koronka do Miłosierdzia Bożego

15.15   Wprowadzenie i powitanie – bp dr Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych i o. dr Zdzisław Klafka CSsR, Rektor WSKSiM

15.30   Wystąpienia gości

15.45   Kard. Stefan Wyszyński – Apostoł Trzeźwości – ks. Zbigniew Kaniecki

16.15   Przerwa kawowa

16.45   Trzeźwa duchowość – lek. med. Tomasz Pankiewicz

17.15   Jak zdynamizować Apostolstwo Trzeźwości – panel dyskusyjny: ks. Henryk Grządko, ks. Grzegorz Kot, ks prał Adam Wąsik, ks. Paweł Pawlicki, o. Mariusz Zacharkiewicz OFMCap, ks. Jan Seremak CSMA, o. Oskar Puszkiewicz OFM

18.00   Kolacja

19.00   Omówienie bieżących spraw i ogólnopolskich inicjatyw trzeźwościowych:

 - Pielgrzymka na Jasną Górę

- Sierpień Miesiącem Abstynencji

- Propozycje cennych inicjatyw i wydarzeń w diecezjach

- Wolne wnioski

20.00   Wspólna Eucharystia i Apel Jasnogórski

 3 marca 2020 r.

Toruń, Aula WSKSiM, ul. Droga Starotoruńska 3

7.00     Msza św. pod przewodnictwem bpa Tadeusza Bronakowskiego w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II

8.45     Wprowadzenie i powitanie – bp dr Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych i o. dr Zdzisław Klafka CSsR, Rektor WSKSiM

9.10    Opinie Polaków na temat alkoholu - dr Agnieszka Muzyk, PWSIiP w Łomży

9.25     Ochrona dzieci przed współczesnymi zagrożeniami  – obowiązkiem państwa  – Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka

10.00   Współczesne wyzwania szkoły na polu edukacji najmłodszych – Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty

10.20   Wychowanie do wartości – drogą do autentycznej wolności i radości życia – Jan   Dziedziczak, Poseł na Sejm RP

10.40  Dyskusja

11.00   Przerwa

11.30   Współczesny zamęt poznawczy i językowy w świetle antropologii chrześcijańskiej a zagrożenia wolności człowieka

11.50  Czy można zachować wolność w sieci? Zagrożenia dzieci w świecie Internetu i nowych mediów – dr Grzegorz Osiński, WSKSiM

12.10   Fundamenty szczęścia dziecka – Grażyna Suszyńska, psycholog   

12.30   Prawa rodziców wobec instytucji demoralizujących dzieci i młodzieżmec. dr Olgierd Pankiewicz

12.50  Wychowanie dzieci do radości życia przez modlitwę i duchową formację na przykładzie ruchu Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej i Podwórkowych Kółek Różańcowych – Magdalena Buczek i ks. Jan Seremak CSMA

13.10   Dyskusja Panelowa i zakończenie

Zobacz także: