Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Wielkanoc 2022

Zmartwychwstanie Pańskie 2022

Pan Jezus wprost z grobu poszedł na pewno „do Matki swej najmilejszej”. Była to Jego pierwsza „wizyta” po Zmartwychwstaniu. I słusznie. Od Niej przecież otrzymał Ciało, teraz więc chciał Jej przedstawić swoje Ciało odmienione i uwielbione, w jakim trwa po prawicy Ojca. I nasze ciało zostanie odmienione. Będzie to ciało wolne od wszystkich kłopotów, udręk, cierpień, chorób i doświadczeń. Ciało zdolne do współuczestniczenia z duszą w radościach nieba (Bł. Kard. Stefan Wyszyński).

Umiłowani Apostołowie Trzeźwości!

Wpatrując się oczyma wiary w Jezusa Zmartwychwstałego odczuwamy w swoich sercach głęboką wdzięczność. Dziękujemy Chrystusowi, że po okrutnej męce i śmierci na krzyżu, po doświadczeniu złożenia w grobie, powstał z martwych. Wszystko to uczynił z nieskończonej miłości do każdego z nas. On chce, abyśmy z Nim wiecznie żyli w niebie. Żyli z duszą i ciałem wolnym „od wszystkich kłopotów, udręk, cierpień, chorób i doświadczeń”.

Zmartwychwstanie Pańskie jest świętem wiary, nadziei i miłości, która jest silniejsza niż śmierć. Ono pozwala nam spojrzeć na wszystkie bolesne doświadczenia z perspektywy nieba. Ono pozwala nam zachować w sercach Chrystusowy pokój, jakiego świat dać nie może. Ono przemienia nas w prawdziwych zwycięzców, nad którymi zło nie ma władzy.

W ten święty czas pragnę zapewnić Was o swojej pamięci w modlitwie. Proszę Zmartwychwstałego Pana, aby obdarzył każdego z Was potrzebnymi łaskami. Proszę, aby każdemu udzielił sił i zapału do pracy na niwie trzeźwości.

Niech Zwycięski Chrystus pomoże naszemu narodowi powstać z grzesznych nałogów, abyśmy odtąd służyli Mu w prawdziwej wolności, do której nas powołał.

Niech Matka Zmartwychwstałego, Pani i Królowa narodu polskiego, pomoże nam trwać w świętej wierze, niezachwianej nadziei i Chrystusowej miłości.

Z pasterskim błogosławieństwem.

Bp Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

query_builder 2022-04-18
Wielkanoc 2022

Zobacz także: