Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Wesele Wesel w służbie trzeźwości Narodu

Wypowiedź Józefa Gacka, Prezesa Stowarzyszenia Wesele Wesel, organizatora Ogólnopolskich Spotkań Małżeństw, Które Miały Wesela Bezalkoholowe w czasie Sympozjum w Toruniu.

query_builder 2017-04-06
Wesele Wesel w służbie trzeźwości Narodu

Reprezentuję Ruch oraz Stowarzyszenie Wesele Wesel, zaangażowane od 23 lat w zainicjowane przez Księdza Prałata Władysława Zązla Ogólnopolskie Spotkania Małżeństw, Które Miały Wesela Bezalkoholowe. Pierwsze takie spotkanie odbyło się w parafii Księdza Zązla w Kamesznicy w1995 roku, a w tym roku odbędzie się XXIII w Trąbkach Wielkich 20 km od granic Gdańska.
Postronne osoby sądzą, że motywem wyprawiania wesel bez alkoholu są zaobserwowane problemy alkoholowe. To prawda, ale dalece nie cała. Bo od zauważenia problemu do wyobrażenia sobie rozwiązania i skutecznego wdrożenia środków zaradczych droga daleka. I tu musimy skłonić głowy przed naszymi wychowawcami: rodzicami, kapłanami, nauczycielami za to, że wyposażyli nas w zdolność do krytycznego myślenia i zaszczepili wolę działania. Zaszczepili duchową wyobraźnię. Bo jakże inaczej wytłumaczyć to, że w tylu miejscach Polski niezależnie od siebie tysiące ludzi wpadło na ten pomysł, bez zachęty, a często wbrew oporowi otoczenia. Także dla współczesnego pokolenia młodzieży to, czy będą mieli równie często, a nawet częściej wesela bezalkoholowe będzie sprawdzianem, na ile skuteczna jest współczesna edukacja, nie tylko w zakresie wychowania w trzeźwości, ale i wiedzy z biologii, chemii, historii, a także matematyki. Bo przecież zadaniem matematyki jest nauka logicznego myślenia i umiejętności rozwiązywania postawionych problemów. Przed Narodowym Kongresem stoi zatem zadanie przygotowania wszechstronnego programu edukacji młodego pokolenia.
Wyzwania mają jednak znacznie szerszy charakter. Wesela bezalkoholowe uwidaczniają toczącą się wojnę cywilizacji życia i śmierci, o której często mówił Święty Jan Paweł II, orędownik wesel bezalkoholowych. Dziś młodej małżonce, młodemu małżonkowi trzeba zadać pytanie: czy kochasz te dzieci, którymi Bóg zechce cię obdarzyć, czy też nienawidzisz je i okaleczysz je na ciele czy umyśle syndromem FAS. Co wybierasz: życie czy śmierć. Narodowy Kongres stoi przez zadaniem wypracowania metod dotarcia do serc i umysłów młodego pokolenia z orędziem trzeźwości w imię miłości Boga i najbliższych.
Musimy mieć świadomość, że naturalnym stanem człowieka, zwłaszcza Słowianina, z uwagi na uwarunkowania genetyczne, jest stan trzeźwości. To, że nie zawsze widzimy go w tym stanie, wynika nie tylko ze skażenia natury ludzkiej grzechem pierworodnym, ale także z konkretnych działań przestrzeni kulturowej. Doskonale to uwidacznia się podczas przygotowania wesela bezalkoholowego. Jakże trudno znaleźć repertuar na wesele, w którym nie ma zachęty do picia, do przemocy, do wyuzdania, a co gorsza do zdrad małżeńskich. Wiele piosenek ma charakter antykatolicki. Kultura w naszym kraju jest totalnie zatruta. Nie tylko w sferze muzyki, ale także telewizji, kina, teatru, książki itd. Staramy się pracować w tym kierunku zapraszając na Wesele Wesel ludowe czy młodzieżowe zespoły muzyczne, dając im możliwość występowania z godnym repertuarem. Przed Narodowym Kongresem stoi zatem zadanie poszukania dróg detoksu kultury, tworzenia kultury nowej, atrakcyjnej, a zarazem trzeźwościowej, a przynajmniej nie pijackiej.
Trzeźwość winna stać się stylem życia w naszym kraju. Nie byłoby to wielkie novum. W Kazaniach Sejmowych Sługa Boży ksiądz Skarga wspomina o takim stylu życia w jego młodości. Błogosławiony ksiądz Sopoćko w okresie międzywojennym, czy Błogoslawiony ksiądz Markiewicz byli w stanie zaszczepić tę kulturę w swym otoczeniu. Poziom spożycia alkoholu w okresie międzywojennym spadł do poziomu poniżej 1 l na głowę. Współcześnie spotkania Wesela Wesel są przykładem towarzyskiego spędzania czasu bez alkoholu podczas Balu Wesela Wesel, wycieczek, koncertów, zabaw sportowych itp. W naszych rodzinach wesele bezalkoholowe toruje drogę do akceptacji przez środowisko bezalkoholowych chrzcin, pierwszej komunii, imienin, pogrzebów. Narodowy Kongres może i powinien trzeźwy styl życia uczynić w Polsce czymś masowym, zwyczajnym.
Gdy mówimy o weselach bezalkoholowych, myślimy także o poprzedzających je ślubach kościelnych, które są wyrazem autentycznej wiary katolickiej. Święty biskup Pelczar już przed stu laty ostrzegał, że wrogowie Kościoła, nie mogąc sprostać mądrości nauki Chrystusowej, postanowili odciągnąć ludzi od wiary poprzez alkohol i rozpustę. Ksiądz Markiewicz stwierdził w tym samym czasie, że główną przyczyną pijaństwa jest ciemnota religijna, czyli brak religijnej wiedzy. Wobec tego warto jest przypominać te fragmenty Pisma Świętego, które mówią o potrzebie zachowania trzeźwości. Niech Państwo spróbują odgadnąć, gdzie i kto powiedział: Biada temu, co upija bliźniego, bo wstyd pokryje całą jego sławę. Biada tym, co piją wino, będą oni wygnani z kraju i obcy naród będzie ich uciskał., Pijacy nie wejdą do Królestwa Bożego. Z [pijakami] nawet nie zasiadajcie do stołu. Kto będzie pił z pijakami, między obłudników będzie wyrzucony tam, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów. Trzeźwi bądźcie i czuwajcie, bo diabeł krąży jako lew ryczący i patrzy, kogo by pożreć. Prawdziwa wiara jest kluczem do trzeźwości. Stąd Wesela Wesel mają charakter nie tylko rozrywkowy, ale i rekolekcyjny. Narodowy Kongres Trzeźwości jest bez wątpienia nadzieją nowej ewangelizacji.
Sądzimy, że we wszystkich tych obszarach Wesele Wesel może dzielić się z uczestnikami Kongresu bogatym doświadczeniem ku pożytkowi wspólnemu Ojczyzny i Kościoła i na chwałę Bożą. Bo nietrudno wyliczyć, że powszechna trzeźwość, powszechność wesel bezalkoholowych, to jakby każdej młodej parze ktoś przy ślubie wręczał sto tysięcy złotych tytułem zaoszczędzenia na syndromie FAS, to szansa na milion nowych miejsc pracy, szczęście i zadowolenie z życia dla dotkniętych problemem alkoholowym 10 milionów Polaków, oszczędność dla gospodarki narodowej stu miliardów złotych rocznie, wreszcie szansa na zbawienie dla wszystkich. Dlatego nie ma na dzień dzisiejszy większych zadań niż te dla katolickich mediów, szkół, samorządów, władz centralnych i oczywiście zwykłych szarych obywateli. Walka o trzeźwość jest w interesie nas wszystkich.

Zobacz także: