Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Środa Popielcowa w Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu

Modlitwa o rozwój wspólnot abstynenckich i trzeźwościowych w parafiach.

query_builder 2022-03-03
Środa Popielcowa w Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu

► „Wielki Post, które rozpoczynamy Środą Popielcową, ma nas prowadzić do ponownego rozważenia istoty naszego życia, jako nieustannego wędrowania za Chrystusem i silnego trwania w Jego Kościele. Niech będą to rozważania pełne odwagi i bezkompromisowości. Pamiętajmy – Bóg widzi wszystko i wszystko rozumie. Jego nie można oszukać. Dlatego też, nie oszukujmy samych siebie. Nie szukajmy prostych wyjaśnień i wymówek. Nie szukajmy złagodzenia osądu w fakcie, że również inni czynią zło i błądzą. Przestańmy się oglądać na innych, zacznijmy rzetelnie oceniać samych siebie.

Pamiętajmy jednak, że Kościół nie pozostawia nas samych w zmaganiu się z problemami życia budowanego w oparciu o Bożą Prawdę i przykazania. Proponuje nam przede wszystkim dobre uczynki: modlitwę, post, jałmużnę. Proponuje sakrament pokuty. Kapłan sprawujący sakrament pokuty jest przyjacielem, który wysłucha, który postara się zrozumieć i pomóc. Ale przede wszystkim w konfesjonale czeka na nas Chrystus. Ten sam Chrystus, który przyjął ludzkie ciało. Ten sam Chrystus, który przeszedł drogę krzyżową i przelał za nas krew na drzewie krzyża. Ten sam Chrystus, który zmartwychwstał trzeciego dnia. Ten sam, który jest z nami na eucharystycznym ołtarzu pod postacią chleba i wina.

Nie wolno nam odwracać się od Chrystusa. Nie wolno nam wybierać zakłamania, obłudy i życia zanurzonego w mrokach grzechu. Jeżeli już dzisiaj, na początku Wielkiego Postu, w Środę Popielcową, zechcemy dokonać rzetelnego rachunku sumienia, rozpoczniemy drogę ku odbudowaniu i umocnieniu najważniejszej więzi naszego życia – więzi z Bogiem, który jest jedynym Stwórcą i Miłosiernym Ojcem” (Bp T. Bronakowski).

► W trwającym Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu modlimy się o rozwój wspólnot abstynenckich i trzeźwościowych w polskich parafiach. Od wieków odgrywają one istotną rolę w praktykowaniu cnoty trzeźwości przez wiernych, w kształtowaniu trzeźwych obyczajów i kultury trzeźwości, a także w dawaniu przykładu radosnego, wolnego od nałogów stylu życia. Wobec tak dramatycznych skutków pijaństwa, alkoholizmu i innych uzależnień, które dotykają wielu ludzi młodych, konieczne jest wychowanie do trzeźwości w rodzinach, parafiach, szkołach. Ogromną pomocą są różne wspólnoty istniejące w parafiach, które w swojej formacji uwzględniają te problemy i wychowują do podstawowych wartości chrześcijańskich, w tym wstrzemięźliwości.

Wielkim inicjatorem takich wspólnot był sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Krucjaty Wstrzemięźliwości i Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej, Królowej Polski, a później ruchu oazowego i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Zachęcał on do podjęcia decyzji o dobrowolnej abstynencji ze względu na jej nadprzyrodzoną wartość. Traktowana jest ona „jako akt ekspiacji, wynagrodzenia za grzechy pijaństwa. Chodzi w niej o dobrowolne wyrzeczenie się rzeczy – samej w sobie jeszcze nie złej i zakazanej – z motywu miłości Boga i bliźniego”.

Modlitwa wiernych:

Czas Wielkiego Postu rozpocznijmy od szczerej modlitwy do Ojca w niebie, który zna nasze najskrytsze myśli i pragnienia.

  1. Módlmy się za Kościół powszechny, aby wszyscy jego członkowie stale się nawracali i postępowali w doskonałości.
  2. Módlmy się za Papieża i całe duchowieństwo, aby swoim świętym życiem pociągali innych do Chrystusa.
  3. Módlmy się za naszą parafię, aby wierni gorliwie uczestniczyli w życiu parafialnym, zwłaszcza w niedzielnej Eucharystii.
  4. Módlmy się o rozwój wspólnot abstynenckich i trzeźwościowych w naszej parafii i w parafiach całej Ojczyzny.
  5. Módlmy się kapłanów prowadzących rekolekcje wielkopostne, aby w mocy Ducha Świętego skłaniali serca wiernych do zmiany życia.
  6. Módlmy się za polskie rodziny, aby panowała w nich jedność, wzajemna miłość i trzeźwość.
  7. Módlmy się za nas samych, abyśmy przeżyli ten Wielki Post w duchu nawrócenia i szczerej pokuty za grzechy.

Boże, wysłuchaj naszych gorących próśb i daj nam wszystkim łaskę nawrócenia i wzrastania w świętości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Na rozesłanie:

Pan nas posyła, abyśmy dali świadectwo nawrócenia i głosili bliźnim, że „bliskie jest królestwo Boże”.

Zobacz także: