Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Spotkanie liderów ruchów i stowarzyszeń

Spotkanie liderów ruchów i stowarzyszeń w sprawie realizacji zadań Narodowego Programu Trzeźwości odbyło się w środę 7 listopada 2018 r. w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przy ul. Dewajtis 5.

query_builder 2018-11-08
Spotkanie liderów ruchów i stowarzyszeń

Inicjatorem był Zespół KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych. Do Warszawy przybyło ponad 60 osób z całej Polski.

Celem spotkania było rozpoczęcie współpracy z przedstawicielami różnych ruchów i stowarzyszeń w dziedzinie troski o trzeźwość w naszej Ojczyźnie, w oparciu o Narodowy Program Trzeźwości.

O godz. 10.00 zebranych przywitał bp Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych. W krótkim przemówieniu przedstawił genezę powstania Narodowego Programu Trzeźwości Narodowy j jego cele. Podkreślił, że „niezwykle istotny jest początek realizacji tej ważnej narodowej inicjatywy. Od zaangażowania, odwagi, determinacji jak największej liczby osób, przedstawicieli różnych grup społecznych, zawodów, instytucji, ruchów i stowarzyszeń, a także mediów, będzie zależało, czy dobrze wystartujemy, czy już na starcie nie popełnimy błędu, który utrudni nam dalszy bieg”. Bp Bronakowski prosił uczestników o podjęcie systematycznej współpracy z Zespołem, a także o przekazywanie informacji o działaniach i możliwościach współpracy innym osobom, odpowiedzialnym za różne grupy, instytucje, aby było jak najwięcej osób zaangażowanych w realizację Narodowego Programu Trzeźwości.

Po wystąpieniu Przewodniczącego wszyscy uczestnicy przedstawili się i każdy powiedział, czym się zajmuje i jakie prowadzi działania na polu trzeźwości. W międzyczasie wyjaśnień na temat problemów związanych z planowanymi zmianami w rozporządzeniami Ministra Zdrowia, zgłaszanymi przez niektórych przedstawicieli stowarzyszeń, udzieliła P. Poseł Małgorzata Zwiercan i P. Poseł Krystyna Wróblewska.

W dalszej części spotkania ks. dr Marek Dziewiecki mówił o zagrożeniach uzależnieniami młodego pokolenia i o zadaniach wypływających z Narodowego Programu Trzeźwości, zwłaszcza o wychowaniu dzieci, młodzieży i dorosłych w cnocie trzeźwości oraz ratowaniu osób już uzależnionych. Podkreślił, że sama profilaktyka nie wystarczy. Konieczne jest uczenie sztuki życia w miłości. Skutecznym sposobem, żeby młodzi nie sięgali po alkohol, jest życie w szczęśliwej, kochającej się rodzinie.

Po wystąpieniu wywiązała się dyskusja będąca świadectwem, że poruszone tematy, jak i cała droga ku trzeźwości Narodu, jest czymś trudnym, wymagającym szczególnego zaangażowania i troski. Konieczne jest także jednoczenie się ponad różnymi podziałami, gdyż sprawa realizacji Narodowego Programu dotyczy wszystkich Polaków. Nie jest to – jak podkreślił ks. Marek Dziewiecki, sprawa tylko apostolstwa trzeźwości, czy samego Zespołu KEP. Jeśli Naród ma być trzeźwy, a jego przyszłość pomyślna, muszą w to dzieło włączyć się naprawdę wszyscy – Kościół, rodziny, instytucje państwowe i samorządowe.

Na spotkanie został przygotowany List intencyjny, jak i Deklaracja Współpracy w dziele realizacji Narodowego Programu Trzeźwości, jako pomoc w koordynacji działań, w ustalaniu dalszych szczegółowych zadań.

Wspólny posiłek, zorganizowany między innymi przy wsparciu MLEKOWITY, zakończył to pierwsze spotkanie.

Zespół KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych serdecznie dziękuje za udział w tej ważnej inicjatywie przedstawicielom ruchów i stowarzyszeń, a także wszystkim osobom zatroskanym o trzeźwość w naszej Ojczyźnie.

Zobacz także: