Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Spotkanie Apostolstwa Trzeźwości

5 grudnia br. o godz. 19.30 rozpoczęło się spotkanie Apostolstwa Trzeźwości w formule online. Uczestniczyli w nim członkowie i konsulatorzy Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych pod przewodnictwem Przewodniczącego bpa Tadeusza Bronakowskiego, diecezjalni duszpasterze i zakonni referenci trzeźwości, a także przedstawiciele wspólnot i stowarzyszeń abstynenckich i trzeźwościowych. Całość poprowadził o. dr Zdzisław Klafka, rektor Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Bp Tadeusz Bronakowski przywitał wszystkich, podsumował mijający rok duszpasterski i wprowadził w temat nowego roku. Powiedział między innymi:

Posłani w pokoju Chrystusa budujmy wolną i trzeźwą Polskę – tak brzmi hasło Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych na rok 2022. Zawiera ono wiele fundamentalnych treści, istotnych dla pojedynczych osób, rodzin, Kościoła i całego narodu.

Nie jest trudno zauważyć, że pierwsza część przesłania Posłani w pokoju Chrystusa jest hasłem duszpasterskim nowego roku liturgicznego w Kościele w Polsce. Temat tegorocznego roku duszpasterskiego jest kontynuacją trzyletniego programu zatytułowanego „Eucharystia daje życie”, który był realizowany w poprzednich latach. Chodzi w nim o ukazanie Eucharystii najpierw jako prawdy wyznawanej wiarą, potem jako rzeczywistości celebrowanej przez wspólnotę Kościoła, a w tym roku jako tajemnicy posłania chrześcijańskiego świadectwa. (…) Wielu ludzi żyje dziś bez Eucharystii. Nie możemy zatem koncentrować się tylko na tych wiernych, którzy przychodzą na Eucharystię, chociaż trzeba ich mocno umacniać. Powinniśmy wszyscy także „wyjść, nawoływać, zapraszać” tych, którzy stracili kontakt z Kościołem.

Posłani w pokoju Chrystusa budujmy wolną i trzeźwą Polskę. Słowo budujmy przypomina nam Chrystusową przypowieść o budowaniu domu na skale i na piasku. Budować, to znaczy coś tworzyć. Zakładać mocne fundamenty. Podejmować trud. Dawać coś z siebie. Przeciwieństwem jest niszczenie. Mogą to czynić obcy i to nie tylko w czasie działań wojennych. Mogą niszczyć innych także egoistyczni, nastawieni tylko na zysk rodacy. Człowiek może również zniewalać i niszczyć samego siebie.

Wolność - pojęcie bardzo szerokie i wymowne. Najczęściej myślimy i mówimy o tej zewnętrznej i wewnętrznej. Ku wolności wyzwolił i wyzwala nas Chrystus. Wiemy, że gdy stracimy wolność wewnętrzną bardzo szybko możemy utracić wolność zewnętrzną.

Trzeźwość - o tej cnocie, tak pięknej a jednocześnie we współczesnych czasach tak ważnej, dzisiaj nie musimy w tym gronie AT wiele mówić. To nade wszystko troska o życie wieczne naszych sióstr i braci.

Polska nasza umiłowana Ojczyzna. Czy może się ostać nietrzeźwa. Bł. Markiewicz, a za nim bł. kard. Stefan mówili, że nie. Czy są nam obojętne jej losy? Czy uczynimy wszystko by ją ratować?

A zatem Chrystus posyła nas, byśmy obudzili się ze snu i wyszli nie tylko do tych, którzy, utracili wolność. Nade wszystko wychodzili do tych, którzy mogą ją utracić. Byśmy umacniali mocnych.

Trzeba coraz głośniej nawoływać do opamiętania tych, którzy są odpowiedzialni za ten stan rzeczy. Trzeba zapraszać wszystkich do solidarnej współpracy, na rzecz troski o trzeźwość narodu (…)”.

Po wypowiedzi Przewodniczącego, zabrał głos O. Oskar J. Puszkiewicz ofm. Omówił bieżące sprawy, w tym sprawę Vademecum AT na 2022 rok. Zaproponował też, aby Apostolstwo Trzeźwości podjęło wspólną modlitwę (w wyznaczony dzień tygodnia o określonej godzinie) w intencji owocności naszych działań. Zachęcał do podejmowania aktów pokuty, duchowych ofiar, gdyż potrzebna jest łaska, która dotknie uzależnione, jak i te pracujące w dziele troski o trzeźwość.

W dalszej części spotkania uczestnicy proponowali różne inicjatywy, ważne z punktu widzenia realizacji tematu przyszłego roku i Narodowego Programu Trzeźwości.

W ramach wiosennej sesji planowana jest konferencja w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, na temat konieczności likwidacji reklamy alkoholu w przestrzeni publicznej. Zostaną podjęte działania, aby jak najlepiej zdiagnozować sytuację reklam napojów alkoholowych w Polsce.

Padł też pomysł, aby starać się o powstanie spotów promujących trzeźwość zwłaszcza w środowisku dzieci i młodzieży.

Po dyskusji i podsumowaniu spotkania uczestnicy odmówili modlitwę i przyjęli błogosławieństwo swojego Pasterza.

query_builder 2021-12-07
Spotkanie Apostolstwa Trzeźwości

Zobacz także: