Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Sobota po Popielcu - Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

Intencja:
Modlitwa za naukowców i elity społeczne, aby swoją pracą i świadectwem życia przyczyniali się do propagowania trzeźwego stylu życia w naszym społeczeństwie.

query_builder 2023-02-25
Sobota po Popielcu - Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

Wprowadzenie do Mszy świętej:
Dzisiaj kończy się coroczna inicjatywa apostolstwa trzeźwości, zachęcająca wszystkich do szczególnej modlitwy w intencji praktykowania cnoty trzeźwości przez Polaków i wyzwolenia z nałogu tak wielkiej liczby naszych rodaków. Chcemy prosić Boga o mądrość i odpowiedzialność dla naukowców i przedstawicieli elit społecznych, aby swoją pracą i świadectwem życia przyczyniali się do propagowania trzeźwego stylu życia w naszym społeczeństwie.

Czytania:
I czytanie: Iz 58,9b-14
Psalm: Ps 86,1-6
Aklamacja: Ez 33,11
Ewangelia: Łk 5,27-32

Propozycja homilii:
Św. Jan Paweł II w encyklice „Fides et ratio” zwrócił się do naukowców, aby przyczyniając się do rozwoju ludzkości, nigdy nie tracili z oczu horyzontu mądrościowego. Chodzi o to, aby na tym horyzoncie widzieć nie tylko zdobycze naukowe i techniczne, ale także wartości filozoficzne i etyczne. Domaga się tego sama tożsamość osoby ludzkiej, która ukierunkowana jest na największą Tajemnicę, na Boga.
Często nie zdajemy sobie sprawy, jak wielki wpływ na nasze życie wywiera praca naukowców różnych dziedzin czy przedstawicieli elit społecznych. I nie chodzi tu tylko o efekty tej pracy w postaci jakichś wynalazków, projektów naukowych czy społecznych. Chodzi o poglądy i przykład życia, które przenikają do społeczeństwa, kształtują jego charakter i postawy. To nakłada na nich wielką odpowiedzialność, aby propagować dobro, aby uczyć tego, co służy rozwojowi duchowemu człowieka.
Jest to bardzo ważne w przestrzeni walki z uzależnieniami, zwłaszcza z pijaństwem, które degeneruje nasz naród. Jest w naszej Ojczyźnie wielu liderów społecznych, którzy dobrze służą sprawie trzeźwości – swoją odpowiedzialną pracą i przykładem życia. Jest jednak też wielu, którzy przyczyniają się do rozwoju uzależnień, dając zły przykład, czy promując styl życia, w którym alkohol przedstawiany jest jako synonim wolności, jako coś, co jest konieczne do życia. Ich działania umacniają pijacką obyczajowość, tak silnie zakorzenioną w naszym społeczeństwie. A przecież tym, co podnosi poziom życia, poziom kultury i nauki, jest właśnie trzeźwość.
Pomyślmy, ile talentów, osiągnięć naukowych i kulturalnych zostało zaprzepaszczonych przez alkohol i inne uzależnienia. Ilu wybitnych osobowości przegrało swoje życie przez uleganie nałogom! Naprawdę potrzebna jest nasza modlitwa, aby zło w nich nie zwyciężało. Abyśmy także sami nie ulegali złu. Ważna jest zdolność właściwego rozeznania, co jest dobre, a co złe. Nie możemy przyjmować bezkrytycznie jakichś poglądów tylko dlatego, bo głosi je ktoś sławny, czy ktoś, kto ma jakieś wybitne osiągnięcia. Nasze rozeznanie musi być oparte na Ewangelii i na nauczaniu Kościoła, którego jesteśmy członkami.
Każdy z nas powołany jest do tego, aby świecić dobrem w ciemnościach tego świata. Każdy z nas jest wezwany, aby ciemności, które czasem powstają w sercu, rozpraszać Bożym miłosierdziem, światłem Jego nieskończonej miłości. Zachęca nas do tego sam Jezus, który mówi: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników.

Modlitwa wiernych:
Uznając swoją grzeszność, módlmy się za siebie wzajemnie wierząc, że dobry Bóg nas wysłucha.
1. Módlmy się za Kościół święty, aby jaśniał Chrystusowym światłem w mrokach tego świata. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
2. Módlmy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, aby Dobra Nowina dotarła do wszystkich ludzi na całej ziemi. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
3. Módlmy się za rządzących, aby w pracy i w życiu kierowali się Dekalogiem. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
4. Módlmy się za naukowców i elity społeczne, aby przyczyniali się do propagowania trzeźwego stylu życia w naszym społeczeństwie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
5. Módlmy się za osoby zaangażowane w apostolstwo trzeźwości, aby ich posługa przyniosła owoce w postaci odnowy moralnej naszego narodu. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
6. Módlmy się za nas samych, abyśmy kierowali się Ewangelią i nauczaniem Kościoła świętego. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie! Dobry Boże, wysłuchaj naszych modlitw i wspomagaj nas w dążeniu do niebieskiej Ojczyzny. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Na rozesłanie:
Usłyszmy wezwanie najlepszego Lekarza, Jezusa, i nawróćmy się do Niego całym sercem. Przyjmijmy Jego błogosławieństwo.

Zobacz także: