Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Różaniec w intencji uzależnionych

Rozważania różańcowe w intencji uzależnionych i trzeźwości Narodu autorstwa ks. dr Marka Dziewieckiego.

query_builder 2017-04-30
Różaniec w intencji uzależnionych

Tajemnice radosne

1. Zwiastowanie
Maryja zaufała Bogu bardziej niż sobie. Każdy z nas mierzy się z wątpliwościami i niepokojem. Czasem nasze rozterki są tak wielkie, że chcemy ukryć się przed Bogiem, przed sobą i bliźnimi. Wtedy pojawia się wysłannik zła: alkohol, narkotyk, hazard czy jeszcze coś innego, co obiecuje nam szczęścia, a w rzeczywistości uzależnia. Jezu, chroń nas przed taką naiwnością, a tym, którzy jej ulegli, otwieraj oczy, by się opamiętali i zawrócili z drogi, która prowadzi do cierpienia i śmierci.

2. Nawiedzenie świętej Elżbiety
Maryja poszła pomagać swojej krewnej - Elżbiecie. Uzależnienia grożą wtedy, gdy skupiamy się na sobie, zamiast pomagać innym. Nasi bliscy zwykle nie potrafią rozważnie reagować. Jedni długo łudzą się, że nie ma problemu. Inni reagują w błędny sposób, kłócąc się czy błagając o litość. Jeszcze inni reagują zbyt późno. Przez wstawiennictwo Maryi módlmy się o to, byśmy potrafili mądrze pomagać tym, którzy sami sobie na razie nie pomogą.

3. Narodzenie Jezusa
Boże Narodzenie to objawienie miłości Boga, który przychodzi, by kochać nas z bliska. Uzależnienie to próba zastąpienia Boga bożkiem w postaci alkoholu czy innej substancji, która obiecuje pomoc, a następnie oszukuje, uzależnia i na raty zabija. Szansę na wyzwolenie mają ci, którzy wracają do Boga. Boże Narodzenie powtarza się wtedy, gdy odzyskujemy wiarę, nadzieję, miłość i wolność.

4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Być chrześcijaninem to naśladować ofiarną miłość Boga. Chrystus proponuje nam szczęście prawdziwe: przez nawrócenie, miłość, wierność, pracowitość. Kto się Jemu ofiaruje, ten odzyskuje wolność. A kto współcierpi z uzależnionymi, może z pomocą Jezusa uwolnić się z naiwności i uczyć twardej miłości, która sprawia, że nie ułatwiamy ludziom zniewolonym trwanie w nałogu.

5. Znalezienie Jezusa w świątyni
Gdy Maryja i Józef odnaleźli Jezusa, wtedy zrozumieli, że to nie On się zagubił. To oni stali się bez Niego bezsilni. Ludzie uzależnieni myślą, że Bóg o nich zapomniał, że ich nie kocha. Podobnie ich współcierpiący bliscy mają żal do Boga o to, że pozostaje głuchy na ich cierpienia i prośby. Oczekujemy wtedy od Boga magicznej pomocy, zamiast eliminować popełniane błędy i uczyć się coraz dojrzalej kochać. Szukajmy Boga, bo to my żeśmy się zagubili, a nie On o nas zapomniał.

Tajemnice światła

1. Chrzest Jezusa w Jordanie
Przez chrzest w Jordanie Chrystus zachęca nas do nawrócenia. Inaczej grozi nam trwanie w złu i bezsilność. Przekonują się o tym ludzie uzależnieni i ich rodziny. Każdy z nas potrzebuje pójścia z grzechem do Jezusa. Jesteśmy powołani do naśladowania syna marnotrawnego, gdy ten pod wpływem własnego cierpienia zaczyna kochać i wraca do ojca. Jego postawa to dla nas przykład i źródło nadziei.

2. Cud w Kanie Galilejskiej
Wesele to symbol miłości mężczyzny i kobiety. Uzależnienie to chora miłość, czyli śmiertelnie groźne zakochanie w alkoholu, narkotyku, hazardzie czy popędzie. Wychodzimy z uzależnienia, gdy zaczynamy kochać. Powodem do świętowania życia jest jedynie miłość i świętość. Nic innego nie da radości ani siły, by żyć w wolności. Kto trwa w przyjaźni z Chrystusem, ten kochać i zamienia życie w święto, a wtedy alkohol nie jest już atrakcyjny.

3. Głoszenie Dobrej Nowiny i wzywanie do nawrócenia
Chrystus przychodzi z Dobrą Nowiną także do ludzi uzależnionych i ich bliskich. Niektórzy ludzie Dobrą Nowinę przyjmują jako złą, gdyż traktują ją jako ciężar i ograniczenie wolności. Tymczasem to właśnie życie sprzeczne z Ewangelią jest prawdziwym ciężarem i drogą do rozpaczy. Wyzwolenie się z uzależnień jest możliwe, gdy wypełniamy wszystkie Jego przykazania i szukamy Jego, a nie jakiejś innej radości.

4. Przemienienie na górze Tabor
Warto wspinać się za Jezusem na górę wyciszenia i modlitwy. Warto wspinać się na górę ideałów i Bożych pragnień. Warto znowu zapragnąć życia w miłości i radości. Trzeba ciągle na nowo podejmować trud pokonywania własnych słabości i uwalniać się od złej przeszłości. Bez Chrystusa grozi nam kierowanie się tym, co łatwiejsze zamiast tym, co dobre. Z Nim stajemy się ludźmi wolnymi, czyli zdolnymi do mądrego kierowania sobą.

5. Ustanowienie Eucharystii
Eucharystia to spotkanie z Jezusem, który mnie rozumie, kocha i uczy kochać. Tu słyszę Jego słowa, które są receptą na trzeźwe życie i uwalniają z uzależnień. Tu karmię się Jego Ciałem i miłością po to, by mieć siłę w sytuacji, w której inni już siły nie mają. Dla uzależnionych i ich bliskich Eucharystia to pierwsza forma terapii i źródło nadziei. To spotkanie z Przyjacielem, który daje mi siłę wtedy, gdy stałem się bezsilny.

Tajemnice bolesne

1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
Bliski jest Jezus z Ogrójca tym, którzy cierpią. Życie w cierpieniu staje się ciężarem nie do zniesienia. Szczęśliwy, kto wtedy naśladuje Jezusa, czyli rozmawia z Bogiem i chce pełnić Jego wolę. Uczeń Jezusa wie, że ma prawo bronić się przed krzywdzicielem także wtedy, gdy to ktoś bliski, kogo kochamy. Nasza miłość nie daje mu przecież prawa, by nas krzywdził. Módlmy się o mądrą postawę wobec cierpienia i wobec krzywdzicieli.

2. Biczowanie Jezusa
Biczowanie Jezusa potwierdza, jak okrutni potrafią być ludzie. Człowiek potrafi być okrutny nie tylko wobec Boga, lecz także wobec bliźnich i samego siebie. Nieraz krzywdzi siebie setki razy, upijając się, zażywając narkotyk, przegrywając w grach hazardowych czy ulegając popędowi. Człowiek potrafi biczować samego siebie. Jezus o tym wie. Idźmy do Ubiczowanego z naszą bezsilnością i z naszymi ranami.

3. Ukoronowanie Jezusa cierniem
Żołnierze znęcają się nad Jezusem i kpią z Niego. Każdy z nas może przyjść do poniżonego Jezusa, gdyż On kocha również tych, którzy poniżają samych siebie. Jezus jest miłosierny dla wszystkich. Także dla tych, którzy są niemiłosierni wobec samych siebie czy bliźnich. Wyśmiany Król pozostaje po naszej stronie nawet wtedy, gdy dręczymy samych siebie. Szczęśliwi ci, którzy są tego pewni i którzy szukają pomocy Boga, kiedy najbardziej jej potrzebują.

4. Dźwiganie krzyża
Krzyż Jezusa to znak Jego miłości do nas. Ludzkie krzyże to skutek słabości naszej czy naszych bliskich. Chrystus przyjął na siebie to, czego Bóg nie stworzył: grzech, cierpienie i śmierć. To nie krzyż jest dramatem, lecz grzech, uzależnienie, dręczenie siebie i innych. Cierpienie jest ostatnią deską ratunku. To pod wpływem cierpienia uzależnieni uznają prawdę o sobie i przyjmują pomoc. Dziękuję Ci, Chryste, za to, że mnie o tym upewniasz!

5. Śmierć Jezusa na krzyżu
Istnieje nie tylko śmierć fizyczna, lecz także śmierć duchowa. Zaczynamy umierać wtedy, gdy przestajemy kochać, albo gdy nie doświadczamy miłości od bliskich. Życie bez miłości jest agonią, umieraniem na raty. Istnieje też umieranie błogosławione, gdy umiera w nas grzech, egoizm, uzależnienie. Jezu, chcę, by we mnie umarło wszystko, co oddala mnie od Ciebie, od Twojej miłości i prawdy, bo wtedy znowu zacznę żyć.

Tajemnice chwalebne

1. Zmartwychwstanie Jezusa
Miłość można zabić, lecz nie można zatrzymać jej w grobie. Doświadczamy odradzającej mocy miłości, gdy odróżniamy miłość od jej imitacji. Miłość to nie popęd, uczucie, zakochanie czy akceptacja. To także nie uległość wobec zła czy krzywdziciela. Miłość, jakiej uczy Jezus, to szczyt dobroci i mądrości. Kto kocha mądrze, jak Jezus, ten będzie ocalony w każdej sytuacji.

2. Wniebowstąpienie Jezusa
Uczeń Jezusa tęskni za niebem, lecz pozostaje realistą. Wie, że jedyną drogą do nieba jest ziemia. Mądrość polega na tym, by skupiać się na dobrym życiu tu i teraz, a nie zamartwiać się przeszłością, choćby była ona bardzo bolesna czy zła. Potwierdzeniem tej mądrości jest zasada, jaką stosują trzeźwiejący alkoholicy: „dzisiaj nie piję, a jutro powiem sobie to samo!” Jezu Chryste, pomóż mi żyć każdego dnia mądrzej niż wczoraj, bym trwał na drodze do nieba.

3. Zesłanie Ducha Świętego
Uzależnienia zaczynają się wtedy, gdy człowiek ulega duchowi tego świata, który wmawia nam, że chwilowa przyjemność jest ważniejsza od Bożej radości. Duch tego świata będzie nam zawsze obiecywał łatwe szczęście, które nie istnieje. To duch pokusy i pożądania. Chrystus posyła nam Ducha, który wyzwala nie tylko z grzechu, lecz także z naiwności, zniewolenia i z każdej formy zła. Błogosławieni, którzy – jak Maryja - kierują się Duchem Jezusa.

4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Jesteśmy powołani do naśladowania Maryi i do udziału w wiecznej radości, której Ona już doświadcza. Ona upewnia nas o tym, że lepiej jest cierpieć, dobrze czyniąc niż cierpieć, źle czyniąc. Kto cierpi dlatego, że kocha tych, których trudno kochać, temu nikt nie odbierze radości. Kto jeszcze czy znowu nie kocha, ten może się nawrócić i naśladować wiarę i wytrwałość Maryi, którą promieniowała nawet pod krzyżem swego Syna.

5. Maryja Królową nieba i ziemi
Królować to kochać. Kto nie kocha, ten staje się niewolnikiem, zamiast koroną stworzenia. Każdy z nas może zdobyć największą władzę: władzę nad samym sobą. Świadczą o tym uzależnieni, którzy odzyskali wolność. Z pomocą Boga także zniewoleni i bezradni są w stanie stać się wolnymi i świętymi. Maryjo-Królowo, upraszaj nam cud nawrócenia, wyzwolenia z nałogów i dar trzeźwości dla naszego Narodu! Amen.

Zobacz także: