Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Reklama alkoholu promocją pijaństwa i uzależnień

8 marca w ramach wiosennej sesji Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych odbyło się sympozjum nt. „Reklama alkoholu promocją pijaństwa i uzależnień”. Organizatorzy spotkania to Zespół KEP ds. Apostolstwa i Osób Uzależnionych i Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Swoim patronatem wydarzenie objęli: minister edukacji narodowej oraz Rzecznik Praw Dziecka, a od strony medialnej: Telewizja Trwam, Radio Maryja, Nasz Dziennik i W Naszej Rodzinie.

O godz. 7.00 w sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II odprawiona została Msza św. pod przewodnictwem JE ks. bpa Tadeusza Bronakowskiego. Przewodniczący Zespołu KEP ds. ATiOU w homilii podkreślił, że „na wielkopostnej drodze Kościół poleca nam trzy niezawodne praktyki: modlitwę, post i jałmużnę. Nie są to jakieś puste hasła czy slogany, które powtarza się każdego roku bez celu. Przeciwnie, są to wielkie konkretne wyzwania, które stają przed każdym z nas w czasie przygotowań do przeżycia świąt Wielkiej Nocy”. Zaapelował też, aby w tym szczególnym czasie podjąć dobrowolny dar abstynencji”. Ten dar ma być „naszą odpowiedzią na wielkopostne wezwanie do pokuty, ale także naszą odpowiedzią na ten trudny czas, który obecnie przeżywamy. Zaoszczędzone w ten sposób środki przekażmy na pomoc naszym siostrom i braciom uchodźcom wojennym z Ukrainy”.

O godz. 10.00 w Auli Akademii Kultury Społecznej i Medialnej rozpoczęło się sympozjum, w którym uczestniczyli diecezjalni duszpasterze trzeźwości, zakonni referenci trzeźwości, członkowie i konsultorzy Zespołu KEP ds. ATiOU, świeccy apostołowie trzeźwości, studenci i osoby zainteresowane tematem. We wprowadzeniu bp Bronakowski powiedział, że reklama alkoholu, obecna w naszym życiu publicznym to „poważny problem, który wymaga natychmiastowego rozwiązania”. Udokumentował to wynikami badań, podkreślając szczególne niebezpieczeństwo tego zjawiska dla młodego pokolenia. Powiedział między innymi: „Odpowiedzialni za naszą Ojczyznę muszą podjąć zdecydowane działania, szanując wolę rodaków, którzy opowiadają się za całkowitym zakazem reklamy alkoholu, w tym piwa”.

Jako pierwszy z prelegentów wystąpił prof. dr hab. Przemysław Czarnek. Minister edukacji i nauki podjął temat: „Szkoła jako środowisko wsparcia rodziny w wychowaniu do trzeźwości”. Zaznaczył, że polska szkoła ma narzędzia do działań na rzecz wychowania do trzeźwości. Konieczne jest jednak poszukiwanie nowych, skutecznych działań w tym zakresie na poziomie relacji rówieśniczych. Bardzo ważną sprawą jest wypracowanie projektu nowej ustawy, która dobrze zabezpieczałaby dzieci i młodzież przed demoralizującymi, deprawującymi treściami.

Z kolei rzecznik praw dziecka, Mikołaj Pawlak, zwrócił uwagę, że reklama alkoholu przekłada się na wzrost uzależnień. Zadał pytanie, dlaczego nie pokazuje się dziesiątek tysięcy spraw rodzinnych mających miejsce w sądach? Spraw, mających podłoże w uzależnieniu? Swoje wystąpienie zakończył słowami: „Reklama alkoholu to łzy dziecka. Ograniczmy to!”.

„Reklama napojów alkoholowych i jej negatywny wpływ na społeczeństwo” – to temat wystąpienia dra Roberta Grochowskiego z AKSiM.  Z badań przeprowadzonych przez OBOP wynika, iż większość Polaków uważa, że reklama piwa na plakatach ulicznych, prasie, radiu i telewizji wpływa na spożycie alkoholu przez młodzież, a dalsze utrzymanie takiej sytuacji działa z kolei szkodliwie na system prawny w Polsce i wpływa na obniżenie jego wartości. Dr Grochowski wyjaśnił metody, które stosują reklamodawcy. Podkreślił, ze Polska przoduje w liczbie emitowanych reklam piwa, nie przestrzegając przy tym w około 50% ustawowych nakazów i zakazów (godziny emisji, zawartość spotów reklamowych). W Polsce brakuje również odpowiednich instytucji kontrolnych, które posiadać powinny odpowiednie uprawnienia do kontrolowania i karania.

Kolejnym wykładowcą był o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMConv z KUL. Mówiąc na temat oceny moralnej reklamy alkoholu podkreślił, że w występuje w niej nagminne posługiwanie się kłamstwem i ukrywanie prawdy o rzeczywistym działaniu alkoholu, o skutkach jego nadużywania. Reklama alkoholu „podstępnie sączy przekonanie, że nie da się budować przyjaźni bez alkoholu”. Ważnymi sposobami walki z tym zjawiskiem są reklamowanie trzeźwości i jasne piętnowanie kłamstw. Reklama alkoholu jest niemoralna. Należy podjąć zdecydowane kroki prawne i działania edukacyjne.

Ostatni prelegent – dr Andrzej Mazan w refleksji pedagoga poruszył temat zafałszowanego języka reklamy alkoholu jako narzędzia przemocy wobec bezbronności dziecka. Stwierdził, że przemoc reklamowa, fałszywy język reklamy godzi w dobro dziecka.

W dyskusji panelowej, która nastąpiła po serii wykładów, ks. bp Tadeusz Bronakowski, dr. hab. Krzysztof Wojcieszek, dr Robert Grochowski, dr Andrzej Mazan i dr Agnieszka Muzyk odpowiadali na pytania uczestników sympozjum.

Sympozjum podsumował ks. bp Tadeusz Bronakowski i zakończył je modlitwą i błogosławieństwem.

query_builder 2022-03-10
Reklama alkoholu promocją pijaństwa i uzależnień

Zobacz także: