Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Pierwszy dzień Pielgrzymki AT na Jasną Górę

W sobotę 18 czerwca br. o godzinie 17.00 rozpoczęła się 41. Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolstwa Trzeźwości na Jasną Górę. W przygotowanie pielgrzymki w tym roku w sposób szczególny zaangażowana była diecezja rzeszowska z ks. Grzegorzem Kotem, diecezjalnym duszpasterzem trzeźwości.

Aulę św. Jana Pawła II na Jasnej Górze wypełnili diecezjalni duszpasterze trzeźwości, zakonni referenci trzeźwości, członkowie i konsultorzy Zespołu KEP ds. ATiOU, a także liczni członkowie grup abstynenckich i trzeźwościowych z całej Polski.

Zebranych przywitał Przewodniczący Zespołu Bp Tadeusz Bronakowski podkreślając, że cieszy go fakt istnienia w Polsce rzeszy katolików – świeckich i duchownych, a także wielu ludzi dobrej woli, którzy troszczą się o trzeźwość. „Im rzeczywiście leży na sercu ich własny los, los ich bliskich, a także los wszystkich Polaków”. Powiedział też, że „jedynie wtedy, gdy będziemy aktywni społecznie i solidarni w dobru, możemy skutecznie chronić Ojczyznę i naszych rodaków przed zagrożeniami, jakie płyną z pijaństwa, z rozpijania Narodu i z choroby alkoholowej. Jedynie wtedy, gdy będziemy wierni Bogu, Ewangelii i Kościołowi, możemy żyć w trzeźwości i trwać w prawdziwej wolności, do jakiej wyswobodził nas Chrystus”.

Następnie pielgrzymi wysłuchali wykładu ks. profesora Pawła Bortkiewicza, ze zgromadzenia Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Zwrócił on szczególną uwagę na sytuację Kościoła we współczesnym świecie, a także trudną sytuację małżeństwa i rodziny. „Jesteśmy świadkami szalonej rewolucji. Podważona została wierność małżeństwa poprzez rozwody. Podważona została etyka życia małżeńskiego, otwartego na przekaz życia. Dar płodnej miłości został zastąpiony przyjemnością seksualną. (…) Zmieniony został model i pojęcie małżeństwa”. Te zagrożenia wymagają od nas zdecydowanej postawy. Nie możemy lękać się iść pod prąd, do czego wzywał na św. Jan Paweł II właśnie na Jasnej Górze.

Po wykładzie czas spotkania apostołów trzeźwości wypełniły świadectwa, wspólny śpiew i modlitwa. Spotkanie poprowadził. O. Jan Seremak, michalita.

Po przerwie uczestnicy pielgrzymki zgromadzili się w Kaplicy Cudownego Obrazu na Apelu Jasnogórskim, który poprowadził bp Tadeusz Bronakowski, a po nim na Mszy świętej. Na zakończenie Eucharystii Przewodniczący Zespołu wręczył statuetkę św. Jana Chrzciciela ks. Grzegorzowi Kotowi, a także dyplomy uznania dwóm apostołom trzeźwości z diecezji rzeszowskiej – Panu Stanisławowi Dżałowi i Panu Tadeuszowi Kleinie.

Wielu z uczestników pielgrzymki czuwało przed Cudownym Obrazem w godzinach nocnych.

query_builder 2022-06-20
Pierwszy dzień Pielgrzymki AT na Jasną Górę

Zobacz także: