Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Piątek po Popielcu - Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

Intencja:
Modlitwa za rodziny, aby były domowymi Kościołami, zatroskanymi o rozwój duchowy i trzeźwość wszystkich członków.

query_builder 2023-02-24
Piątek po Popielcu - Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

Wprowadzenie do Mszy świętej:
Kościół nawiązując do nauczania św. Pawła Apostoła nazywa rodzinę „Kościołem domowym”. W ten pięknej i jakże ważnej wspólnocie na pierwszym miejscu powinien być Chrystus. W Nim rodzice
i dzieci odnajdują siły do przezwyciężania trudności. Z Nim kroczą drogą świętości. Kolejny dzień Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu zachęca nas do modlitwy właśnie za rodziny, aby troszczyły się o rozwój duchowy i trzeźwość swoich członków.

Czytania:
I czytanie: Iz 58,1-9a
Psalm: Ps 51,3-6.18-19
Aklamacja: Am 5,14
Ewangelia: Mt 9,14-15

Propozycja homilii:
Człowiek ze swej natury dąży do pomyślności. Dlatego przez całe życie szuka sposobów, jak osiągnąć szczęście. Często jednak szuka nie tam, gdzie powinien. Wybiera nie to, co powinien. Wybiera drogę na skróty, łatwiejszą w jego mniemaniu, zapominając, że nie prowadzi ona do celu.
Słowo Boże usłyszane dzisiaj wskazuje nam sposób postępowania, który sprawi, że będziemy żyć w jasności, w Bożym świetle, że szybko rozkwitnie nasze zdrowie. I nie chodzi tu tylko o zdrowie fizyczne, ale przede wszystkim o zdrowie duchowe, które jest fundamentem prawdziwej radości, satysfakcji z życia. Receptą jest, po pierwsze, radykalne zerwanie ze złem w sobie. Ono nakłada na nas kajdany, ono nas zniewala. Kolejnym krokiem jest naprawa relacji z bliźnimi, aby nikt przez nas nie był uciskany, nikt nie był niewolony, po prostu krzywdzony. Gwarantem pomyślności jest również wypełnianie przykazania miłości bliźniego, czyli konkretne uczynki miłosierdzia co do ciała i co do duszy. Jeśli będziemy realizować te wskazania w codziennym życiu, wtedy z pewnością będziemy szczęśliwi i to szczęściem, które nie przemija, bo ma swoje źródło w samym Bogu.
Zdajemy sobie sprawę, jak wielką rolę w życiu każdego człowieka odgrywa rodzina. Jeśli jest w niej miłość, jedność, odpowiedzialność i trzeźwość, wtedy stanowi bezpieczne miejsce rozwoju wszystkich członków. Jeśli natomiast panuje w niej zło, jeśli ktoś jest uwikłany w nałogi, jeśli są kłótnie, poniżanie i zdrady, wtedy staje się miejscem ogromnego cierpienia i prawdziwych dramatów. Tak ważne jest więc zaproszenie do rodzinnego życia Zbawiciela. Zaproszenie Tego, który jako jedyny ma moc pokonać wszelkie zło w naszym życiu.
Gdy św. Jan Paweł II w 1978 roku rozpoczynał posługę Piotrową w Kościele, powiedział: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”. Po dwudziestu latach wrócił do tych słów przemawiając do Polaków. Wyjaśnił, że otworzyć drzwi Chrystusowi, to znaczy „otworzyć się na Niego i na Jego naukę. Stać się świadkiem Jego życia, męki i zmartwychwstania. To znaczy zjednoczyć się z Nim przez modlitwę i sakramenty święte. Bez więzi z Chrystusem wszystko traci swój pełny sens, zacierają się granice między dobrem i złem”.
Módlmy się dzisiaj za nasze rodziny, wspólnoty, aby stawały się oazami, w których żyją ludzie „głębokiej wiary i prawego sumienia, ukształtowani na Ewangelii i społecznej nauce Kościoła”. Ludzie, dla których „sprawy Boskie są sprawami najważniejszymi, którzy posiadają umiejętność dokonywania wyborów zgodnych z Bożymi przykazaniami i Ewangelią” (św. Jan Paweł II). Amen.

Modlitwa wiernych:
Prośmy Boga, któremu tak bardzo zależy na szczęściu każdego człowieka, we wszystkich naszych potrzebach.
1. Módlmy się za Papieża, aby obdarzony darami Ducha Świętego gorliwie służył Kościołowi. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
2. Módlmy się za kapłanów pełniących służbę w konfesjonale, aby pomagali szczerze wyspowiadać się wszystkim przystępującym do tego sakramentu. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
3. Módlmy się za ofiary wojen, zwłaszcza wojny na Ukrainie, aby w Miłosierdziu Bożym znalazły ratunek. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
4. Módlmy się za rodziny dotknięte problemem alkoholowym, aby w swoim otoczeniu uzyskały pomoc nie tylko materialną, ale też psychiczną i duchową. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
5. Módlmy się za wszystkie rodziny, aby były domowymi Kościołami, zatroskanymi o rozwój duchowy i trzeźwość wszystkich członków. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
6. Módlmy się za nas samych, abyśmy dążąc do szczęścia wypełniali wskazania zawarte w Słowie Bożym i w nauczaniu Kościoła. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
Prosimy Cię, Boże, spraw, abyśmy zjednoczeni z Tobą zmieniali ten świat zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Na rozesłanie:
Niech Boże błogosławieństwo pomoże nam tworzyć domowe Kościoły, dające świadectwo wiary i Chrystusowej wolności.

Zobacz także: