Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Materiały na 57 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu