Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Konferencja"Wolni w Chrystusie" w Toruniu

20 lutego 2018 roku w auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej odbyła się ogólnopolska konferencja pt.: „Wolni w Chrystusie”, która poświęcona była Narodowemu Programowi Trzeźwości. Gości przywitał ojciec Rektor dr Zdzisław Klafka CSsR, który podkreślił, że „nie ma mowy o żadnej niepodległości, jeśli jesteśmy niewolnikami różnych uzależnień”.

Bp Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości, wprowadził uczestników w tematykę konferencji. Biskup podkreślił, że „polskość nie może kojarzyć się z pijaństwem, ale z umiarem i abstynencją. Narodowy Program Trzeźwości jest zaproszeniem dla wszystkich Polaków do dyskusji, ale także do podjęcia pracy nad zmianą postaw w kraju. Polacy muszą propagować swój styl życia, styl abstynencji i umiaru”. Na koniec podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w tworzenie Narodowego Programu Trzeźwości.

Kolejny referat: „Realizacja Narodowego Programu Trzeźwości w parafiach polskich i wśród Polaków za granicą”wygłosił ks. prof. nadzw. dr hab. Piotr Kulbacki. Prelegent podkreślił, że celem Narodowego Programu Trzeźwości jest zmiana postaw Polaków. „Tego celu nie da się osiągnąć bez samoograniczenia” i wskazał, że „polskie parafie powinny prowadzić działania prowadzące do otrzeźwienia narodu. Kościół przychodzi z pomocą i staje się wspólną płaszczyzną w walce o człowieka”. Prelegent wyjaśnił istotę abstynencji, rolę parafii w promowaniu dobrowolnych działań na rzecz trzeźwości Narodu polskiego.

Następnie uczestnicy konferencji mogli wysłuchać wideokonferencji ks. dra Marka Dziewieckiego pt.: „Trzeźwość egzaminem z wolności: wprowadzenie w temat Apostolstwa Trzeźwości 2018”. Na początku prelegent powiedział: „Warto postawić pytanie, czy naprawdę jesteśmy wolni i czy wolność nie jest iluzją. Otóż wolność jest prawdziwa, gdyż sam Bóg jest gwarantem naszej wolności. Bóg obdarza nas wolnością”. Ks. Marek Dziewiecki wyjaśnił również, czym jest trzeźwość w sensie głębszym: teologicznym i antropologicznym. „Trzeźwość jest wolnością myśli i przeżywania. Trzeźwość to wolność w podejmowaniu decyzji. Nietrzeźwość zaczyna się już wtedy, gdy mam nietrzeźwe myślenie, gdy myślę selektywnie i pozornie pozytywnie. Nietrzeźwość w podejmowaniu decyzji polega na tym, że nie ja, tylko ktoś inny, za mnie podejmuje decyzje, gdy trwam w toksycznych relacjach opartych na czymś innym niż miłość. Kiedy wpadam w uzależnienia niszczę i trzeźwość i wolność”. Referent podkreślił rolę środowiska w pomocy ludziom uzależnionym od różnego rodzaju używek. Powiedział, że taką osobę ktoś musi mądrze kochać, ktoś bliski, ktoś z otoczenia, np. pracodawca. „Mądra miłość polega na tym, że zostawiam uzależnionemu wszelkie konsekwencje, nawet te najbardziej bolesne, które wynikają z uzależnienia. Wtedy uzależniony ma szansę się zmienić, bo zaczyna sam cierpieć”.

Ostatnią prelekcję pod tytułem: „Narodowy Program Trzeźwości: dar i zadanie” wygłosił prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Wojcieszek. Omawiał on zagadnienia przydatne dla duszpasterzy trzeźwości. Wskazał istotność czytania i dogłębnego poznania Narodowego Programu Trzeźwości, gdyż nieznajomość rodzi podatność na manipulacje obecne w mediach i bierność wobec ataków na program. Prelegent podkreślił, że trzeba prowadzić aktywną kampanię jako odpowiedź na ataki. „Jest dużo możliwości, w których możemy pokazać, że zwiększamy wolność Polaków, a nie ograniczamy”. „Okazuje się, że większość Polaków to ludzie umiaru”. „Problemy alkoholowe to przede wszystkim problemy duchowe i nie da się ich rozwiązać za pomocą środków wyłącznie doczesnych i materialnych”– zauważył wykładowca. Jego zdaniem „głównym adresatem Narodowego Programu Trzeźwości jest Kościół, ponieważ chodzi tu o grzech. Trzeźwość to temat ściśle duszpasterski i duchowy”.

Po prelekcjach odbył się panel dyskusyjny, w którym zaproszeni goście omawiali zagadnienia związane z Narodowym Programem Trzeźwości oraz inicjatywy trzeźwościowe w Polsce. O. Oskar Puszkiewicz omówił program Pielgrzymki w intencji trzeźwości Narodu na Jasną Górę.
Konferencja „Wolni w Chrystusie” zakończyła się Apelem Jasnogórskim oraz Adoracją Najświętszego Sakramentu w intencji dobrej realizacji Narodowego Programu Trzeźwości.

query_builder 2018-02-23
Konferencja"Wolni w Chrystusie" w Toruniu

Zobacz także: