Maryjo, Królowo Polski, bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu

Jan Paweł II

Konferencja w Sejmie RP

2 kwietnia 2019 r. (wtorek) w godzinach 10.00-15.00 w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbędzie się Konferencja „Odpowiedzialność parlamentarzystów i władzy za trzeźwość Narodu. Wdrażanie Narodowego Programu Trzeźwości”.

Organizatorem Konferencji jest Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych.

To wydarzenie honorowym patronatem objął Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP oraz ks. bp dr Tadeusz Bronakowski Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych.

query_builder 2019-03-26
Konferencja w Sejmie RP

Program konferencji:

Godz. 9.00-10.00 - Rejestracja uczestników konferencji

Godz. 10.00-10.15 Powitanie gości, rozpoczęcie konferencji:

  • Małgorzata ZWIERCAN, poseł na sejm VIII kadencji, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień
  • Krystyna WRÓBLEWSKA, poseł na sejm VIII kadencji, wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Godz. 10.15-10.30 Dlaczego Narodowy Program Trzeźwości?

– ks. bp dr Tadeusz BRONAKOWSKI, Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

Godz. 10.30-11.15 Wystąpienia gości honorowych:

  • Marek KUCHCIŃSKI – Marszałek Sejmu RP
  • Arcybiskup Stanisław GĄDECKI – Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
  • Elżbieta RAFALSKA – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • Łukasz SZUMOWSKI – Minister Zdrowia

Godz. 11.15-11.35 Trzeźwość warunkiem pomyślnego rozwoju życia społecznego

– prof. dr hab. Krzysztof WOJCIESZEK, Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych

Godz. 11.35-11.55 – Realizacja założeń Narodowego Programu Trzeźwości w aspekcie działań władz państwowych i wymiaru sprawiedliwości

– Szymon SZYMKOWSKI vel SĘK, poseł na SejmVIII kadencji, sekretarz stanu w MSZ

Godz. 11.55-12.15 Profilaktyka uzależnień w ramach funkcjonowania systemu oświaty

– Anna ZALEWSKA – Minister Edukacji Narodowej

Godz. 12.15-13.00 – Przerwa na kawę

Godz. 13.00-13.20 – Rozwiązywanie problemów uzależnień jako wyzwanie władz samorządowych

Agnieszka MUZYK, doktor socjologii, Instytut Społeczno - Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, samorządowiec, polityk

Godz. 13.20-13.40 Współpraca Kościoła i państwa na gruncie działalności trzeźwościowej

– Krzysztof BRZÓZKA, dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Godz. 13.40-14.00 Aktywna promocja dojrzałej i świadomej abstynencji

– ks. prof. dr. hab. Piotr KULBACKI

Godz. 14.00-14.20 Problematyka uzależnień mieszanych

– dr Piotr JABŁOŃSKI, dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Godz. 14.20-14.40 Świadectwo … – rozmowę prowadzi Rafał PORZEZIŃSKI

Godz. 14.40-15.00 – Podsumowanie:

  • Małgorzata ZWIERCAN, poseł na sejm VIII kadencji, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień
  • Krystyna WRÓBLEWSKA, poseł na sejm VIII kadencji, wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Zobacz także: